Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Гематологічні аспекти гострих респіраторних інфекцій у дітей віком 1–4 роки (стендова доповідь)

Authors: Волошин О.М., Чередніченко Г.М., Лесик І.А.
Луганський державний медичний університет, м. Рубіжне, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Натепер гострі респіраторні інфекції (ГРІ), безперечно, продовжують бути найактуальнішою проблемою педіатричної практики, впевнено посідаючи перше місце у структурі загальної захворюваності дітей. Кількість дітей, які хворіють на ГРІ, перевищує аналогічний показник у дорослих осіб в 1,5–3 рази (Беш Л.В., 2015). Частка ГРІ у загальній структурі інфекційних захворювань дітей становить понад 90 %, з яких на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів та грип припадає до 90 % (Абрамович М.Л., Плоскирева А.А., 2015). Суттєві діагностичні та лікувальні труднощі виникають у практикуючих педіатрів тоді, коли діти хворіють на часті ГРІ із затяжним і/або ускладненим перебігом. Численні джерела літератури свідчать ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue