Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Досвід імплементації результатів досліджень з оцінки правового середовища щодо туберкульозу у Дніпропетровській області

Authors: Гранкіна Н.В. (1), Марченко Н.Є. (1), Бутковська Н.М. (1), Яленко В.М. (1), Литвиненко Н.А. (2)
1 - КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Протидія туберкульозу (ТБ) в Україні — один з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку, а також предмет міжнародних зобов’язань. Для досягнення в країні цілей Глобального плану боротьби з ТБ потрібна реалізація комплексної відповіді епідемії, яка заснована на додержанні прав людини, гендерно–чутливому та орієнтованому на пацієнта підході. Це дозволить усунути бар’єри для ефективної профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки людей з ТБ, що надзвичайно актуально для ключових та уразливих груп.

Мета дослідження: ознайомлення широкого кола зацікавлених сторін із досвідом Дніпропетровської області в імплементації результатів досліджень з оцінки правового середовища щодо ТБ.

Матеріали ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Олим М.Ю.(1), Моргун С.О.(1), Клименко Ю.Ю.(1), Іванько О.М.(2), Огороднійчук І.В.(2)
(1) — Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія,м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue