Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Опортуністичні найпростіші: поширеність і значення

Authors: Данько О.П. (1), Шагінян В.Р. (1), Сопіль Г.В. (1), Ніколаєнко С.М. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Захворювання, викликані кишковими паразитами, що раніше розглядалися як найбільш поширені у тропічних країнах, на сьогодні все частіше виявляються в європейських та інших розвинутих країнах. Також тенденцією останніх років є зростання ураженості населення опортуністичними найпростішими (ОН), зокрема Blastocystis spp., Cryptosporidium spp. та Entamoeba coli. Незважаючи на неоднозначність питання патогенності ОН, їх виявлення у пацієнтів із хворобами шлунково–кишкового тракту (ШКТ) має суттєве значення. Найбільша кількість досліджень присвячена ролі ОН у виникненні синдрому подразненого кишечника (СПК), але описані випадки покращення стану пацієнтів з алергічними дерматозами, тироїдитом Хашимото, хворобою Шенлейна — Геноха після ерадикації Blastocystis spp. Можливо, що ОН є лише індикатором порушень ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Helminthiasis in children: approaches to treatment
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018
Date: 2018.07.04
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The prevalence of cryptosporidiosis in children with diarrhea in Donetsk region, Ukraine
Authors: Яковенко Д.В.(1), Похил С.І.(2), Тимченко О.М.(2), Торяник І.І.(2), Чигиринська Н.А.(2), Костиря І.А.(2)
(1) — КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання», м. Краматорськ Донецької обл., Україна
(2) — ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», м. Харків, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №4, 2019
Date: 2019.10.10
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: Гончаров В.О., Бондаренко Д.А., Дементєв С.О., Максименко Ю.А., Сойнікова А.В., Томішина Є.Л., Котлік Л.С., Песчанська О.Ю., Потієнко Л.П.
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Одеса, Україна
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums

Back to issue