Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Клініко-лабораторні особливості серозних менінгітів герпесвірусної етіології

Authors: Дралова О.А., Усачова О.В., Пахольчук Т.М., Конакова О.В., Сіліна Є.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Герпетична інфекція є досить поширеною інфекцією у світі, викликає різні форми захворювання у людей від легких до тяжких, які можуть залишати після себе серйозні резидуальні явища. За даними ВООЗ, герпесвірусна інфекція займає лідируючі позиції у людей серед вірусних інфекцій, поступаючись лише грипу. Найбільш тяжкою формою герпетичної інфекції є ураження центральної нервової системи (ЦНС).

Метою нашої роботи було виявити клініко–лабораторні особливості серозних менінгітів герпетичної етіології на підставі порівняльного аналізу їх перебігу з відповідними менінгітами негерпетичної етіології.

Матеріали та методи. Проведений ретроспективний аналіз історій хвороб 25 пацієнтів, які впродовж 2018–2019 рр. отримували лікування в обласній інфекційній клінічній лікарні Запорізької ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Aseptic menights in children: extension of diagnostic possibilities
Authors: Надрага О.Б., Хомин О.Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Date: 2018.02.15
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: Усачова О.В.(1), Рябоконь О.В.(1), Задірака Д.А.(1), Фірюліна О.М.(2)
(1) — Запорізькій державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня Запорізької ОДА», м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Виговська О.В., Омельченко О.О., Корольова Д.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Features of Acute Neuroinfections in Clinical Hospital of Pediatric Infectious of Kyiv
Authors: Yevtushenko V.V., Markov A.I., Kramariov S.O., Lytvynenko N.H. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv; Chemerkina N.V. - Kyiv Clinical Hospital of Pediatric Infectious Diseases, Kyiv; Yevtushenko О.М. - Kyiv Municipal Children’s Clinical Hospital № 2, Kyiv, Ukraine
"Actual Infectology" 4 (9) 2015
Date: 2016.02.23
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue