Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Ефективність препаратів інтерферону-α в терапії герпесвірусних уражень нервової системи

Authors: Дьяченко П.А. (1), Васільєв Ю.К. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - Медичний інститут Сумського держаного університету, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Величезна і складна машинерія герпесвірусів (ГВ) надає для впливу безліч мішеней. Хіміотерапія герпесвірусної інфекції (ГВІ) заснована на здатності лікарських препаратів вибірково порушувати процес взаємодії ГВ і клітини, включатися в цикл розвитку вірусу на стадіях синтезу вірусної ДНК і складання вірусних частинок, гальмуючи їх репродукцію, що призводить зрештою до вірусостатичного ефекту. Попри деякі успіхи в розробці протигерпетичних препаратів, лікарські засоби радикального лікування ГВІ досі не отримано. Жодний сучасний антигерпетичний препарат не запобігає ні переходу вірусу в латентний стан, ні виникненню рецидивів після їх відміни, ні передачі інфекції. Цілком очевидно, що прогрес у лікуванні ГВІ може бути досягнутий при одночасному ад ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Modern problems, diagnosis and treatment of herpesvirus infections
Authors: Андрєєва О.Г.(1), Муравська Л.В.(1), Дьяченко П.А.(1), Гетьман Л.І.(2), Руденко А.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України ім. Л.В. Громашевського», м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку
Authors: Васильєва І.Г., Хонда О.М., Чопик Н.Г., Міхаль Г.В., Олексенко Н.П., Галанта О.С., Цюбко О.І., Сніцар Н.Д. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Categories: Neurology
Sections: Medical forums

Back to issue