Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Ефективність препаратів інтерферону-α в терапії герпесвірусних уражень нервової системи

Authors: Дьяченко П.А. (1), Васільєв Ю.К. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - Медичний інститут Сумського держаного університету, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Величезна і складна машинерія герпесвірусів (ГВ) надає для впливу безліч мішеней. Хіміотерапія герпесвірусної інфекції (ГВІ) заснована на здатності лікарських препаратів вибірково порушувати процес взаємодії ГВ і клітини, включатися в цикл розвитку вірусу на стадіях синтезу вірусної ДНК і складання вірусних частинок, гальмуючи їх репродукцію, що призводить зрештою до вірусостатичного ефекту. Попри деякі успіхи в розробці протигерпетичних препаратів, лікарські засоби радикального лікування ГВІ досі не отримано. Жодний сучасний антигерпетичний препарат не запобігає ні переходу вірусу в латентний стан, ні виникненню рецидивів після їх відміни, ні передачі інфекції. Цілком очевидно, що прогрес у лікуванні ГВІ може бути досягнутий при одночасному ад ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Authors: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
International neurological journal 2 (48) 2012
Date: 2013.02.08
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Modern approaches to the treatment of herpetic infection in children
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №3, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Diagnosis of Herpesvirus Neuroinfections (Scientific Review)
Authors: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Date: 2016.07.14
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue