Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Ефективність застосування аміксину (тилорону дигідрохлориду) проти РНК- та ДНК-вмісних вірусів

Authors: Жолобак Н.М. (1, 2), Шидловська О.А. (1, 2), Щербань В.Л. (3), Бабій О.В. (4), Богорад-Кобельська О.С. (1), Антонович Г.В. (5), Шай Д.С. (6), Співак М.Я. (1)
1 - Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна
2 - Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
3 - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
4 - Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного, м. Вінниця, Україна
5 - Медична лабораторія «Діла», м. Київ, Україна
6 - «Royal Canin», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Тилорону дигідрохлорид — низькомолекулярна хімічна сполука, яку вважають першим синтетичним пероральним індуктором ендогенного інтерферону (ІФН) усіх трьох типів (α/β, γ, λ). Препарати (тилорон, тилорам, тилаксін, аміксин, лавомакс), у складі яких діюча речовина тилорону дигідрохлорид, зареєстровано у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Киргизії, Молдові, Туркменістані, Узбекистані як антивірусні та імуномодулюючі. Таку їх дію переважно пов’язують зі здатністю до індукції ІФН, що активує цитокіновий каскад. Показано, що після прийому препарату (далі — аміксин) вже через 3 год ІФН продукують клітини кишечника, через 4–6 год — клітини печінки, через 20–24 год ІФН циркулює у крові, а у легенях, селезінці, мозку та інших тканинах ІФН ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: О.М. Біловол, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор; І.І. Князькова, доцент кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології, к.м.н., старший науковий співробітник, Харківський державний медичний університет
"Internal medicine" 2(8) 2008
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy, Immunology
Sections: Specialist manual
Interferons: the Nature, Mechanisms of Action and Clinical Use of Interferon Preparations
Authors: Дзюблик І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue