Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Вплив антисекреторного препарату рацекадотрил на перебіг гострих кишкових інфекцій

Authors: Корольова М.І., Чемич О.М., Чемич М.Д.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. На сьогодні кишкові інфекції достатньо поширені серед населення та посідають провідне місце в структурі інфекційної патології. Вони об’єднують понад 30 недуг бактеріальної, вірусної чи протозойної етіології.

Мета дослідження: дослідити клінічну ефективність антисекреторного препарату рацекадотрил при гострих кишкових інфекціях.

Матеріали та методи. Обстежені 40 хворих на гострі кишкові інфекції (ГКІ) середньотяжкого перебігу, які перебували на лікуванні у Сумській обласній клінічній інфекційній лікарні імені З.Й. Красовицького. ГКІ були спричинені умовно–патогенними збудниками (23 пацієнти — 57,5 %) та сальмонелами (17 пацієнтів — 42,5 %). Середній вік пацієнтів становив 37,85 ± 2,16 року. Чоловіків було 32 (80,0 %), жінок — 8 (20 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Acute Intestinal Infections in Children: Current Limitations in Implementing the Concept of Preventing the Antibiotic Resistance
Authors: Усачова О.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" 4(13) 2016
Date: 2017.02.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Кузнєцов С.В., Ольховська О.М. Харківський державний медичний університет
"Child`s Health" 2(17) 2009
Date: 2009.07.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Досвід застосування цефалоспорину III покоління Цефіксу в лікуванні сальмонельозу в дітей
Authors: Леженко Г.О.*, Усачова О.В.*, Пахольчук Т.М.*, Сіліна Є.А.*, Матвєєва Т.Б.**, *Запорізький державний медичний університет, кафедра госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб, **Обласна клінічна інфекційна лікарня м. Запоріжжя
"News of medicine and pharmacy" 9 (460) 2013
Date: 2013.06.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern approaches to antibacterial therapy of acute intestinal infections
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №3, 2018
Date: 2018.07.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue