Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Зміни імунореактивності, ендогенної інтоксикації та їх взаємозв’язок зі ступенем фіброзу у хворих на хронічний вірусний гепатит С

Authors: Лішневська А.Г., Чемич М.Д.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. При хронічному вірусному гепатиті С (ХВГС) клінічно виражений інтоксикаційний синдром реєструється надто рідко, а тому і дослідження з приводу визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності практично не проводяться. Але за результатами деяких наукових досліджень відомо про недостатню об’єктивність установлення ступеня інтоксикації лише на підставі даних об’єктивного обстеження. Крім того, досить часто виявляють ці симптоми у хворих на ХВГС, які отримують інтерфероновмісну противірусну терапію (ПВТ).

Мета дослідження: дослідити рівень ендогенної інтоксикації у хворих із ХВГС перед початком ПВТ та після 4–го тижня лікування за допомогою індексів інтоксикації, а також встановити залежність інтоксикації від ступеня фіброзу печінки.

Матеріали та ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Шевченко-Макаренко О.П.(1), Шостакович-Корецька Л.Р.(1), Ніколайчук М.А.(1), Ткаченко В.Д.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР, м. Дніпро, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Калашник К.В., Рябоконь Ю.Ю., Абрамов А.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue