Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Розробка анкети для оцінки обізнаності населення щодо хвороби Лайма

Authors: Лутай І.В., Чемич М.Д.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Сьогодні відмічається тенденція до зростання захворюваності на хворобу Лайма в Сумській області. Так, у 2015 р. інцидентність становила 13,44 на 100 тис. населення (в Україні — 7,96), а у 2018 р. вона зросла до 23,04 (в Україні — 12,78). Підвищення показника у 1,7 раза свідчить про те, що епідеміологічна ситуація в Україні та Сумській області залишається складною. Збільшення кількості випадків захворювання говорить про масове поширення збудників хвороби Лайма в Сумській області. Для того щоб запобігти її поширенню, необхідно вивчити усі можливі причини даної хвороби та знайти шляхи їх вирішення. Це і стало підставою для створення уніфікованого ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Шкільна М.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Multiple organ lesions in Lyme disease
Authors: Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 5(5) 2007
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Щербиніна М.Б., Гладун В.М., Ємел’яненко Т.Г.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020
Categories: Gastroenterology
Sections: Medical forums

Back to issue