Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Досвід вивчення впливу лікувального плазмаферезу на імунологічні показники при лікуванні хронічної кропив’янки

Authors: Любчак В.В., Малиш Н.Г., Ковалішин М.П., Плакса В.М., Бондаренко А.К.
Сумський державний університет, медичний інститут, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Кропив’янка — це гетерогенна група захворювань, основним клінічним проявом яких є утворення уртикарних елементів шкірного висипу. З огляду на системний характер ураження, порушення мікроциркуляції, реологічних властивостей крові перспективним у цьому разі є використання методів екстракорпоральної терапії. Плазмаферез — один із найбільш часто використовуваних методів екстракорпоральної корекції гомеостазу. Впливаючи на кров, вони мають широкий спектр біологічних ефектів, добре переносяться, мають низьку частоту побічної дії та економічно доступні.

Мета дослідження: оцінити вплив лікувального плазмафереза на зміну імунологічних показників у комплексному лікуванні хворих із діагнозом «хронічна кропив’янка».

Матеріали та методи. Дослідження проводились на базі Сумської обласної клінічної лікарні ім. З.І. Красовицького ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Кропив’янка — актуальна проблема клінічної алергології
Authors: Гацька Д.О., Корицька І.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология. Аллергология. Антимикробная терапия (530) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Modern approach to diagnosis of recurrent and chronic urticaria in children
Authors: Недельська С.М., Ярцева Д.О.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 15, №4, 2020
Date: 2020.08.20
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Б.М. Пухлик, І.В. Корицька, О.Б. Бондарчук, О.Л. Бобело, Д.О. Корицька Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (380) 2011 (тематический номер)
Date: 2011.09.13
Chronic urticaria in children:  clinical manifestation and current therapeutic approaches — a case study
Authors: Квашніна Л.В., Літвінова О.М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue