Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Експертна оцінка стану гастродуоденальної зони на фоні інфікування Helicobacter pylori у робітників, які виконували виробничі завдання в умовах впливу іонізуючого опромінення

Authors: Незговорова Г.А., Колосинська О.О., Татаренко О. М.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Довготривалими науковими дослідженнями доведено високий ступінь уразливості системи травлення, зокрема шлунково–кишкового тракту (ШКТ), до дії іонізуючого опромінення (ІО) на фоні загальновизнаних факторів негативного впливу в постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та персоналу об’єкта «Укриття» ЧАЕС (ОУ). Незважаючи на досягнуті успіхи в розкритті механізмів виникнення та формування патології ШКТ, застосування сучасних методів діагностики та лікування (зокрема, антихелікобактерної терапії), поширеність захворювань гастродуоденальної зони не має тенденції до зменшення, особливо серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що вказує на відсутність остаточного вирішення проблеми радіаційно індукованих уражень ШКТ. Тому оцінка стану гастродуоденальної зони в контингенту, який працює в радіаційно–небезпечних умовах, в ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Незговорова Г.А., Татаренко О.М., Громадська В.М.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Т.В. МАЙКОВА, д.м.н., професор, зав. діагностичним відділенням ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ, І.В. БАРАНОВ, к.м.н., заступник головного лікаря міської клінічної лікарні № 4, м. Дніпропетровськ
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (337) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.10.28
Основні напрямки персоніфікованої медичної реабілітації хворих із виразковою хворобою
Authors: Сурмило М.М. — к.м.н., доцент кафедри терапії, фізіотерапії, курортології, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (527) 2015 (тематический номер)
Date: 2015.05.25
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue