Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Важливість медичної геоінформаційної системи при дослідженнях укушених іксодовими кліщами дітей у Тернопільській області

Authors: Никитюк С.О., Корда М.М., Кліщ І.М., Климнюк С.І.
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Інформаційні технології в медицині стають невід’ємною частиною діагностичних досліджень. Створення медичної геоінформаційної системи (ГІС) відображає результати дослідження кліщів та обстежень пацієнтів–дітей, які були уражені кліщами в різних регіонах області.

Мета роботи: створити медичну геоінформаційну систему на базі отриманих даних про уражених кліщами дітей і проведених лабораторних досліджень.

Результати досліджень та їх обговорення. Медична ГІС щодо поширення кліщових інфекцій — це спеціалізований медичний картографо–аналітичний ресурс, призначений для збору, збереження, накопичення, аналізу та відображення інформації певного регіону про поширення інфекцій, спричинених кліщами. Інтерактивна мапа, створена в межах медичної ГІС, включає 10 шарів, з них 9 відведено різним видам кліщів ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: С.М. НЕДЕЛЬСЬКА, Т.Г. БЕССІКАЛО, Кафедра факультетської педіатрії з курсом генетики Запорізького державного медичного університету
"News of medicine and pharmacy" Аллергология, пульмонология и иммунология (256) 2008 (тематический номер)
Date: 2008.12.08
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Authors: Шкільна М.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue