Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Особливості клініки герпесвірусно-бактеріальних менінгоенцефалітів

Authors: Панасюк О.Л., Борщов С.П., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Бактеріальні менінгоенцефаліти (МЕ) входять у десятку основних інфекційних причин смертності населення й інвалідізації (20–50 %). Однією із сучасних особливостей бактеріальних МЕ є часте поєднання бактерій з нейротропними вірусами, зокрема герпесвірусами, з формуванням мікст–інфекції (МІ), що призводить до модифікації симптоматики, тяжкого, затяжного перебігу, підвищення летальності. Клінічні прояви даних станів недостатньо вивчені й не описані.

Мета дослідження: вивчити клінічні особливості вірусно–бактеріальних МІ порівняно з бактеріальною моноінфекцією (МоІ).

Матеріали та методи. За спеціально розробленими критеріями відбору було обстежено й проліковано 1200 пацієнтів (840 жінок, 360 чоловіків) віком від 18 до 70 років. Серед загальної кількості обстежених було 37 хворих із ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Панасюк О.Л., Борщов С.П., Матяш В.І., Трембачова Н.С., Токунова Т.Л.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Панасюк О.Л., Борщов С.П., Трембачова Н.С., Токунова Т.Л., Мостова О.П.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 9, №2, 2021
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Features of Acute Neuroinfections in Clinical Hospital of Pediatric Infectious of Kyiv
Authors: Yevtushenko V.V., Markov A.I., Kramariov S.O., Lytvynenko N.H. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv; Chemerkina N.V. - Kyiv Clinical Hospital of Pediatric Infectious Diseases, Kyiv; Yevtushenko О.М. - Kyiv Municipal Children’s Clinical Hospital № 2, Kyiv, Ukraine
"Actual Infectology" 4 (9) 2015
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Multiple organ lesions in Lyme disease
Authors: Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue