Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Особливості клініки герпесвірусно-бактеріальних менінгоенцефалітів

Authors: Панасюк О.Л., Борщов С.П., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Бактеріальні менінгоенцефаліти (МЕ) входять у десятку основних інфекційних причин смертності населення й інвалідізації (20–50 %). Однією із сучасних особливостей бактеріальних МЕ є часте поєднання бактерій з нейротропними вірусами, зокрема герпесвірусами, з формуванням мікст–інфекції (МІ), що призводить до модифікації симптоматики, тяжкого, затяжного перебігу, підвищення летальності. Клінічні прояви даних станів недостатньо вивчені й не описані.

Мета дослідження: вивчити клінічні особливості вірусно–бактеріальних МІ порівняно з бактеріальною моноінфекцією (МоІ).

Матеріали та методи. За спеціально розробленими критеріями відбору було обстежено й проліковано 1200 пацієнтів (840 жінок, 360 чоловіків) віком від 18 до 70 років. Серед загальної кількості обстежених було 37 хворих із ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue