Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів в урологічному відділенні

Authors: Рєзніков А.П. (1), Зима І.Я. (2), Андреєва М.А. (2), Міліневський В.А. (2)
1 - КЗВО «Рівненська медична академія», м. Рівне, Україна
2 - КП «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останніми роками антибіотикорезистентність мікроорганізмів стала однією із найбільш гострих проблем охорони здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вживати заходів зі стримування резистентності мікроорганізмів.

Мета дослідження: провести аналіз стану й динаміки антибіотикорезистентності мікроорганізмів, виділених від пацієнтів в урологічному відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні за 2013 і 2018 роки.

Матеріали та методи. Проводились дослідження резистентності мікроорганізмів, висіяних із сечі пацієнтів урологічного відділення дискодифузійним методом у мікробіологічній лабораторії Рівненської обласної клінічної лікарні.

Результати дослідження та їх обговорення. У 2013 році в мікробіологічній лабораторії було досліджено 267 проб сечі пацієнтів урологічного відділення, із них виявились позитивними 78 проб — 29,2 % (з ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums
Ten-year evolution of the microbial landscape and current trends in the formation of antibiotic resistance in general intensive care units of Kyiv
Authors: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Evolution of the microbial landscape and current trends of antibiotic resistance formation in pathogenic microrganisms in general intensive care units
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Харченко Л.А., Овсієнко Т.В., Доморацький О.Е., Свінтуковський М.Ю., Кондратенко С.О., Шморгун В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 1 (80) 2017
Date: 2017.03.17
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue