Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Пробіотики як фактор корекції мікробіома кишечника у хворих на гостру лейкемію (стендова доповідь)

Authors: Рибальська А.П., Третяк Н.М., Немировська Л.М., Кисельова О.А.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Проблема збереження або відновлення мікробіома кишечника людини є вкрай актуальною і досі дискутується у світовій медичній практиці. Мікробний консорціум кишечника регулює фізіологічні функції як локально в біотопі, так і системно — у різних тканинах та органах. Обґрунтування необхідності дослідження й визначення ролі мікробних асоціацій у кишечнику людини є вкрай важливим для хворих на різну патологію, оскільки, з одного боку, нормофлора разом з імунною системою хазяїна формує кишковий гомеостаз, захищає біотоп від колонізації екзогенними бактеріями, а з іншого боку, зокрема на тлі вторинного імунодефіциту, може сприяти розвитку інфекційно–запальних ускладнень (ІЗУ). Відомо, що дисфункція кишкового бар’єра призводить до бактеріальної транслокації ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Рибальська А.П., Третяк Н.М., Мельник О.А., Скачкова Н.К., Перехрестенко Т.П.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Савченко І.П. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
International journal of endocrinology 2 (66) 2015
Date: 2015.06.15
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The State of Microbiota of the Large Intestine in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus Depending on the Age and Duration of the Disease
Authors: Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Пашковська Н.В., Білоока І.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International journal of endocrinology 3 (75) 2016
Date: 2016.07.07
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue