Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Використання цитоморфологічних досліджень для визначення ефективності схем лікування гострих респіраторних захворювань, що ускладнені обструктивним синдромом (стендова доповідь)

Authors: Тарасова І.А. (1), Ракша-Слюсарева О.А. (2), Слюсарев О.А. (2), Боєва С.С. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Донецький національний медичний університет, м. Краматорськ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Лікування гострих респіраторних захворювань, що ускладнені обструктивним синдромом (ГРЗ ОС), незважаючи на їх частоту у дітей, особливо молодшого віку, залишається недостатньо розробленим, що проявляється високою частотою повторних епізодів хвороби при її традиційному лікуванні. Проведені нами дослідження дозволили уточнити патогенез ГРЗ ОС і важливу роль системи імунітету в його розвитку, а також запропонувати нові схеми лікування. Вивчення цитоморфології популяцій лейкоцитів дає можливість поглибити уявлення щодо змін в системі імунітету при її дослідженні тестами І рівня.

Мета дослідження: визначити ефективність схем лікування гострих респіраторних захворювань, що ускладнені обструктивним синдромом, за допомогою цитоморфологічних досліджень лейкограми периферичної крові.

Матеріали та методи. Досліджували цитоморфологічні ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Порівняльний аналіз показників системи імунітету у хворих на інфекційні хвороби системи дихання
Authors: Ракша-Слюсарева О.А.1, Трихліб В.І.2, Слюсарев О.А.1, Тарасова І.А.3, Алєксєєнко В.В.3
1 - Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №14 (709), 2019
Date: 2019.12.19
Sections: Clinical researches
Comparative analysis of immunity system indicators among patients with infectious diseases of the respiratory system
Authors: Ракша-Слюсарева О.А. (1), Трихліб В.І. (2), Слюсарев О.А. (1), Тарасова І.А. (3), Алєксєєнко В.В. (3)
1 - Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: О.І. Сміян, В.В. Слива, О.М. Ємець, О.О. Потапова Медичний інститут Сумського державного університету
"News of medicine and pharmacy" 21-22 (393-394) 2011
Date: 2012.02.01

Back to issue