Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5, 2019

Back to issue

Аналіз мутацій НСV перед початком повторного курсу противірусної терапії хронічної HCV-інфекції

Authors: Федорченко С.В., Клименко Ж.Б., Мартинович Т.Л., Янченко В.І., Соляник І.В., Резник В.А., Карюк Ж.О.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Приблизно в 5 % пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С (ХВГС), які отримували терапію DAA I генерації (інгібітори NS5A і NS5B НСV), спостерігається вірусологічний прорив або рецидив. У 90 % хворих, які отримували інгібітори протеаз NS3, інгібітори NS5А і/або інгібітори полімерази NS5В та не досягли стійкої вірусологічної відповіді, визначаються нуклеотидні заміни в неструктурній ділянці RNA–НСV, що визначаються як RAS–мутації. Наявність RAS–мутацій призводить до зниження чутливості HCV до препаратів DAA і викликає труднощі в підборі комбінації противірусних препаратів для проведення повторної терапії з метою досягнення стійкої вірусологічної відповіді.

Мета: оцінити наявність мутацій HCV перед початком повторного курсу противірусної ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue