Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на пневмоцистну пневмонію (стендова доповідь)

Authors: Чабан Т.В., Бочаров В.М.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Цілісність клітин як морфологічних і функціональних утворень, їх реакції у відповідь на дію патогенів, міжклітинну взаємодію, у тому числі й з клітинами імунної системи, забезпечують біомембрани. Саме активація реакцій перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), яка супроводжується надлишковим накопиченням токсичних перекисів, вважається механізмом, що спричиняє зміни структури клітинних мембран. ПОЛ відводиться роль універсальної реакції, що забезпечує відповідь організму людини на вплив зовнішніх чинників за рахунок зміни швидкості пересування рецепторів по поверхні мембран, активності мембранозв’язаних ліпідозалежних ферментів, рівня циклічних нуклеотидів, пригнічення або активації процесів транскрипції і синтезу РНК. Відомо, що коливання інтенсивності перебігу реакцій вільнорадикального окислення (ВРО) впливають практично на всі ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Н.В. Верба
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чабан Т.В., Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Яремчук О.Б., Васильєва Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018
Date: 2018.08.28
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums

Back to issue