Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Back to issue

Спектр опортуністичних інфекцій залежно від рівня СD4 у ВІЛ-інфікованих

Authors: Чемич О.М., Олефір А.А.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. ВІЛ–інфекція на сьогодні залишається загрозливою проблемою XXI століття для багатьох країн світу, у тому числі й для України. Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я України, станом на 1 лютого 2019 р. у закладах охорони здоров’я перебувало 142 076 ВІЛ–інфікованих, у тому числі 46 987 хворих із 4–ю клінічною стадією. Опортуністичні інфекції, у свою чергу, обтяжують перебіг ВІЛ і є ознакою зниження функції імунної системи. Тому визначення рівня СD4–клітин є прогностично значущим для оцінки стану імунодефіциту, визначення ймовірності розвитку опортуністичних інфекцій та необхідності призначення антиретровірусної терапії.

Мета дослідження. Вивчити структуру опортуністичних інфекцій залежно від ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Колотило Т.Р., Москалюк В.Д.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Т.В. Ткаченко, к.м.н. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 6(312) 2010
Date: 2010.08.05
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Authors: Євтушенко С.К.(1), Єфіменко О.М.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти
(2) — Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом

"News of medicine and pharmacy" 10 (543) 2015
Date: 2015.11.02
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue