Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Clinical manifestations of complications in measles

Authors: Трихліб В.І., Пасюк О.П., Тараповська А.С., Боханова Н.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті подані клінічні прояви різних ускладнень, що розвинулись при корі у військовослужбовців, які надійшли на стаціонарне лікування до клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» з 01.01.2018 по 31.12.2018.

В статье представлены клинические проявления разных осложнений, которые развились при кори у военнослужащих, находившихся на стационарном лечении в клинике инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» с 01.01.2018 по 31.12.2018.

The article presents clinical and laboratory data of various complications that were developed during measles among militaries who received inpatient treatment at the infectious disease clinic of the National Military Medical Clinical Center “Main Military Clinical Hospital” from 01.01.2018 to 31.12.2018.


Keywords

кір; ускладнення; клінічні прояви

корь; осложнения; клинические проявления

measles; complications; clinical manifestations


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/EMMO_Rates_Last12Months_MEAS_14.png

2. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-11-jan-2020-PUBLIC.pdf

3. Голубовська О.А., Подолюк О.А., Рябоконь Е.В. та ін. Особливості клінічного перебігу кору у дорослих в період епідемії 2018 року. Клінічна інфектологія і паразитологія. 2018. Т. 7. № 4. С. 78-79.

4. Москалюк В.Д., Рудан І.В., Баланюк І.В. та ін. Сучасні проблеми кору. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4–5 жовтня 2018 року, м. Чернівці. С. 67-68.

5. Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Йосик Я.І. та ін. Сучасні особливості перебігу кору в дорослих. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4–5 жовтня 2018 року, м. Чернівці. С. 102-103.

6. Рябоконь О.В., Кулєш І.О., Фірюліна О.М. та ін. Клінічна характеристика ускладнень кору в дорослих. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4–5 жовтня 2018 року, м. Чернівці. С. 91-92.

7. Трихліб В.І., Грушкевич В.В., Буракова Т.В. та ін. Особливості перебігу кору у військовослужбовців, які лікувались у НВМКЦ «ГВКГ» у 2018 р. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4–5 жовтня 2018 року, м. Чернівці. С. 102-103.

8. https://kiai.com.ua/ua-issue-article-716/Suchasni-problemi-koru-klinichna-kartina-diagnostika-ta-likuvannya

9. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Инфекционные болезни. Москва, 2003. 367 с.

10. Інфекційні хвороби / За редакцією Голубовської О.А. Київ, 2012. 284 с.

11. Панкратов С.М., Набатова Г.Г. Особливості ураження печінки у хворих на кір. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України, 26–27 квітня 2007 року, м. Донецьк. С. 65-66.

12. Трихліб В.І., Самойленко А.М. Пневмонія як ускладнення сучасних найбільш поширених дитячих інфекцій у військовослужбовців. Матеріали науково-практичної конференції «Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД», 3–4 жовтня 2013 року, м. Алушта. С.177.

13. Ющук Н.Д., Еремушкина Я.М., Гультяев М.М. Некоторые особенности гормонального и биохимического статуса у взрослых, больных корью. [Електронний ресурс]. URLhttps://www.lvrach.ru/2008/09/5697138/

14. Гнатюк В.В., Покровська Т.В. Ускладнення кору в дітей і дорослих. Буковинський медичний вісник. 2015. Т. 19. № 2(74). С. 48-51.

15. Голуб А.П., Дуда О.К. та ін. Особливості ураження дихальної системи у дорослих, хворих на кір. 2018. [Електронний ресурс]. URLhttp://www.health-medix.com/articles/liki_ukr_plus/2018-03-14/3.pdf.

16. Пришляк О.Я., Прокопович М.В., Бойчук О.П. та ін. Ураження печінки у дорослих хворих на кір. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4–5 жовтня 2018 року, м. Чернівці. С. 45-46.

17. Трихліб В.І., Грушкевич В.В., Павловська М.О. Особливості кору в сучасних умовах у військовослужбовців. Актуальна інфектологія. 2018. Т. 6. № 5. С. 116-117.

18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30613491.

Similar articles

Характеристика та деякі особливості перебігу ускладнень кору у дорослих
Authors: Голуб А.П., Дуда О.К., Окружнов М.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Волевач Л.О., Дударь Д.М., Даневський В.О. - Міська клінічна лікарня № 4, м. Київ, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Peculiarities of measles clinical manifestations and course
Authors: Трихліб В.І., Щур А.Б., Грушкевич В.В., Гришин О.С., Павловська М.О., Мусієнко Т.І., Музика Г.А., Ралець Н.В., Дудар Д.М., Козаченко Л.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса, Україна
КМЛ № 4, м. Київ, Україна
Військовий госпіталь, м. Дніпро, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №3, 2018
Date: 2018.07.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Трихліб В.І., Боханова Н.А., Пасюк О.П., Тароповська А.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
The features of measles course among the military personnel of the Mykolayiv garrison during the 2018 outbreak. A clinical case of severe measles
Authors: Борсук O.В.(1), Присташ С.О.(1), Станкевич Т.В.(2)
(1) — Миколаївський військовий госпіталь, м. Миколаїв, Україна
(2) — ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.M. Mарзєєва НАМНУ», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №3, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue