Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Особливості функціонування системи цитокінів у хворих на хронічний гепатит С

Authors: Н.В. Верба
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Одним із патогенетичних чинників прогресування хронічних вірусних захворювань печінки є активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та виникнення дисбалансу у системі цитокінів у відповідь на втручання патологічного агента.

Мета дослідження: визначити рівень продуктів ПОЛ та деяких цитокінів у хворих на хронічний гепатит С (ХГС).

Матеріали та методи. Обстежено 195 хворих на ХГС. Діагноз ХГС встановлювали на підставі клініко-епідеміологічних даних і підтверджували виявленням у сироватці крові хворих специфічних антитіл методом імуноферментного аналізу та РНК вірусу гепатиту С за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Ступінь фіброзу встановлювали за допомогою методу «Фіброскан». Концентрацію дієнових кон’югатів (ДК) досліджували за методом І.Д. Стальної ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Калашник К.В., Рябоконь Ю.Ю., Абрамов А.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С  на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис - індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність
Authors: Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Сосін І.К., Казакова С.Є., Радченко Т.М. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Харківська академія післядипломної освіти
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Interrelation of Immunological and Clinic-Morphological Parameters in Patients with Chronic Hepatitis C Depending on Mixed Cryoglobulinemia
Authors: Машко О.П., Рябоконь О.В., Онищенко Т.Є., Фурик О.О. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue