Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Алгоритм визначення епідеміологічних ризиків при хворобах подорожуючих

Authors: Н.О. Виноград
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. У часи глобалізації хвороби подорожуючих стали вагомим блоком у структурі біологічних загроз, що притаманні кожній державі та корелюють з інтенсивністю та основними векторами занесення збудників інфекційних і паразитарних хвороб з інших територій, суттєво модифікуються під впливом кліматичних змін та з появою нових збудників. Спектр занесених патогенів, окрім географічних локацій, корелює з типом міграційних процесів, тривалістю перебування, санітарним станом, видом діяльності на певній ендемічній території, дотриманням людьми стандартних та специфічних заходів захисту з урахуванням потенційних небезпек. Слід зазначити, що, окрім зараження в країні перебування, актуальним є ризики при перельотах (переміщенні), особливо в аеропортах та на засобах пересування. Суттєві ризики формуються ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, І.Д. Байдалка
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Сертифікація системи управління якістю закладу охорони здоров’я на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. З чого розпочати?
Authors: Юрківська О.В. - заступник директора ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування»
"News of medicine and pharmacy" 15 (509) 2014
Date: 2014.10.20
Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування (пам’яті професора, д.м.н. Вікторова Олексія Павловича)
Authors: Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Струкова І.В., Васильєва В.А., Хоромська О.Л., Євко О.І., Євтушенко Н.М., Підлісна І.В., Борецька М.П. - ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 12 (588) 2016
Date: 2016.12.02
Sections: Medical forums

Back to issue