Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Менінгоенцефаліти як проблема подорожуючих

Authors: Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, І.Д. Байдалка
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Швидке переміщення людей у просторі завдяки сучасним видам транспорту, інтенсифікація туризму, зовнішня та внутрішня міграція населення сприяють зараженню збудниками екзотичних інфекцій у подорожуючих та зростанню ризиків їх занесення на територію держави, а також можливості інтродукції патогенних біологічних агентів на нові території. Подорожуючі мають високий ризик зараження із причини відсутності у них специфічного імунітету, сформованого за рахунок проепідемічування, імунопрофілактики, а також відсутності хіміопрофілактики тощо. Серед таких захворювань велика частка належить інфекціям із трансмісивним механізмом передачі збудників, які реєструються на ендемічних територіях в межах відомих і модифікованих під впливом біотичних та абіотичних чинників природних осередків. Клінічна маніфестація екзотичних трансмісивних інфекцій поліморфна ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Комарині ендемічні трансмісивні природно-осередкові інфекції в Україні
Authors: Виноград Н.О., Шуль У.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Н.О. Виноград
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Сухорукова Г.Б. (1), Килипко Л.В. (1), Махота Л.С. (1), Чумаченко Т.О. (2)
1 - ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Харків, Україна 2 - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Виноград Н.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue