Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Динаміка клінічних проявів вісцерального токсокарозу у дітей на фоні протипаразитарної терапії

Authors: О.А. Дралова, О.В. Усачова
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Токсокароз — паразитарна інвазія, яка частіше вражає дитяче населення, не має специфічної клінічної картини та часто перебігає у вигляді вісцеральної форми.

Метою нашої роботи було виявити динамічні зміни проявів вісцерального токсокарозу у дітей Запорізької області на фоні проведення антипаразитарної терапії альбендазолом.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходились 60 дітей віком 1–18 років, які були розподілені на 2 групи за результатами обстеження крові на IgG до токсокар: I група — 35 дітей із токсокарозною інвазією (IgG до токсокар (> 0,9 МО)); II група — 25 дітей без токсокарозної інвазії (IgG до токсокар (< 0,9 МО)). Специфічне протипаразитарне лікування отримували всі діти ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Correlation interrelations of immunological and clinical and laboratory parameters in patients with toxocara infestation
Authors: Дралова О.А., Усачова О.В., Конакова О.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Date: 2018.02.15
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Features of toxocariasis course in children
Authors: Сорокман Т.В.(1), Перкас І.(2)
1 - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - «Gemeinschaftslabor», м. Котбус, Німеччина

"Actual Infectology" Том 6, №4, 2018
Date: 2018.10.01
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Chronic urticaria in children:  clinical manifestation and current therapeutic approaches — a case study
Authors: Квашніна Л.В., Літвінова О.М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Treatment of Giardiasis in Children and Adults
Authors: Bodnia K.I. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
"Actual Infectology" 4 (9) 2015
Date: 2016.02.19
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue