Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Випадок тяжкого рецидивуючого перебігу лямбліозу у дорослого хворого

Authors: О.В. Рябоконь, Ю.Ю. Рябоконь, Т.Є. Оніщенко, Н.С. Ушеніна, О.О. Фурик
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Лямбліоз є найчастішою протозойною кишковою інфекцією. Понад 200 млн осіб щорічно мають гострий або хронічний лямбліоз, причому рівень інфікування наближається до 90 % в ендемічних районах (Barash N., 2017). Поширеність лямбліозу серед дитячого населення в 4–8 разів перевищує таку у дорослих (Baldursson S. et al., 2011). Тому на особливу увагу заслуговують випадки тяжкого перебігу лямбліозу в дорослих.

Мета роботи: навести власне клінічне спостереження тяжкого рецидивуючого перебігу лямбліозу в дорослого імунокомпетентного пацієнта.

Матеріали та методи. Проаналізовано історію хвороби (№ 3291) та амбулаторну картку пацієнта Я., 1991 р.н., який перебував на лікуванні в Університетській клініці Запорізького державного медичного університету.

Результати та ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Лямбліоз: обстеження і терапія хворих у сучасних умовах
Authors: Бодня К.І., Мочалова Г.О., Кадельник Л.О. — Харківська медична академія післядипломної освіти; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
"Actual Infectology" 1 (6) 2015
Date: 2015.05.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Treatment of Giardiasis in Children and Adults
Authors: Bodnia K.I. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
"Actual Infectology" 4 (9) 2015
Date: 2016.02.19
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
State of hepatobiliary system and ways to correct the violations in giardiasis in children
Authors: Шадрін О.Г., Ковальчук А.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 12, №5, 2017
Date: 2017.09.11
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Incidence, predictors and criteria for the diagnosis of giardiasis in children
Authors: Сорокман Т.В.(1), Сокольник С.В.(1), Перкас І.(2), Молдован П.М.(1), Попелюк Н.О.(1)
(1) — Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Українсько-німецька лабораторія «Букінтермед», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №3, 2017
Date: 2017.09.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue