Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Випадок фасціольозу з тяжким ураженням печінки в Запорізькій області

Authors: В.Г. Савельєв(1), О.В. Зарудна(2), О.В. Анікіна(3), О.В. Рябоконь(1), Ю.Ю. Рябоконь(1), О.О. Фурик(1), Т.Є. Оніщенко(1)
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ», м. Запоріжжя, Україна
(3) — Багатопрофільна лікарня «VITACENTER», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Фасціольоз — зоонозний біогельмінтоз із групи трематозодів з фекально-оральным механізмом передачі збудника, що характеризується ураженням гепатобіліарної системи. В світі нараховується від 2,4 до 17 млн хворих на фасціольоз. Клінічні прояви фасціольозу не мають специфічних ознак, тому рання діагностика цієї інвазії становить значні труднощі. На підставі лише клінічних даних запідозрити цю інвазію дуже складно, оскільки схожа клінічна картина може бути при різних захворюваннях, а саме при опісторхозі, вірусних гепатитах, цирозах печінки, холангіті тощо. Частіше за все хвороба вражає домашню худобу (вівці та велика рогата худоба). Людина заражується при вживанні сирої води з забруднених водойм, які використовуються для водопою сільськогосподарських тварин ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: О.В. Рябоконь, Ю.Ю. Рябоконь, Т.Є. Оніщенко, Н.С. Ушеніна, О.О. Фурик
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Helminthiasis in children: approaches to treatment
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018
Date: 2018.07.04
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ентеробіоз
Authors: Бодня К.І., Бодня І.П. — Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб
"Actual Infectology" 2 (3) 2014
Date: 2015.02.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical education
Тhe treatment of helminthiases. Мodern views on the problem
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue