Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Особливості клінічного перебігу Лайм-бореліозу у Запорізькій області

Authors: О.О. Фурик(1), К.А. Пак(1), О.В. Рябоконь(1), Т.Є. Оніщенко(1), В.Г. Савельєв(1), В.В. Бондарєва(2), О.М. Фірюліна(2)
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Лайм-бореліоз — одне із найчастіших трансмісивних природно-вогнищевих захворювань, збудником якого є спірохета Borrelia burgdorferi, при тривалій персистенції якої індукуються автоімунні та інші імунопатологічні процеси, що сприяє прогресуванню захворювання з розвитком затяжного перебігу та хронізації (Андрейчин М.А. та ін., 2019; Голубовська О.А. та ін., 2018; Малий В.П. та ін., 2018; Попович О.О., 2016).

Мета дослідження: провести ретроспективний аналіз клініко-серологічних даних у хворих на Лайм-бореліоз, які були госпіталізовані у Запорізькій області за період 2015–2019 рр.

Матеріали та методи. Проведено аналіз 62 медичних карт стаціонарних хворих, які проходили обстеження та лікування у відділеннях КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Оперчук Н.І., Головань А.Ю.
ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Кіровоград, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Multiple organ lesions in Lyme disease
Authors: Клюс В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Date: 2018.02.15
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Analysis of cases of Lyme borreliosis in children in Ternopil region
Authors: Никитюк С.О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

"Actual Infectology" 4(13) 2016
Date: 2017.02.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue