Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020

Back to issue

Зрівняльний аналіз аланінамінотрансферази у хворих із хронічним гепатитом С залежно від рівня вітаміну D та ступеня фіброзу печінки

Authors: Л.Р. Шостакович-Корецька, М.А. Николайчук, І.В. Будаєва, В.Д. Ткаченко, О.А. Турчина, М.О. Турчин
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останніми десятиріччями все більше клінічних досліджень свідчить про наявність та негативний вплив дефіциту вітаміну D у хворих із хронічним вірусним гепатитом С. Дефіцит вітаміну D залежить від перебігу захворювання і може визначати його характер. Дефіцит або недостатність вітаміну D спроможні спричинити резистентність до противірусної терапії.

Мета дослідження: провести зрівняльний аналіз аланінамінотрансферази у хворих із хронічним гепатитом С залежно від рівня вітаміну D та ступеня фіброзу печінки.

Матеріали та методи. Були обстежені 100 пацієнтів, хворих на хронічний гепатит С (ХГС), у м. Дніпро (Україна), які не отримували противірусної терапії раніше. Усі хворі були розподілені на 2 групи залежно від рівня ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Мусаєв Е.Е., Мороз Л.В., Гайдук О.А.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Бевз Т.І., Мороз Л.В., Мартинюк Г.А.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Мороз Л.В., Бондарук І.Ю.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Неінвазивні методи діагностики фіброзу, стеатозу при захворюваннях печінки
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual

Back to issue