Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №2, 2020

Back to issue

Сучасні підходи до оптимізації стартової терапії гострих тонзилофарингітів у дітей

Authors: Іванова Л.А., Горбатюк І.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Ефективність стартової терапії гострих тонзилофарингітів (ГТФ) у дітей залежить від своєчасної верифікації етіологічного чинника. Згідно з сучасними підходами до діагностики та лікування ГТФ, викликаних β-гемолітичним стрептококом групи А, для проведення диференційної діагностики врахування лише клінічних критеріїв є недостатнім, що зумовлено спільними клінічними симптомами, характерними для вірусних і бактеріальних тонзилофарингітів. Тому пошук додаткових методів виявлення етіологічного чинника цієї патології є актуальним. 
Мета. Вивчення діагностичної цінності результатів використання стрептатесту для оптимізації стартового етіотропного лікування гострих тонзилофарингітів у дітей. 
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети в умовах боксованого відділення крапельних інфекцій КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці обстежено 102 дитини ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue