Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №2, 2020

Back to issue

Концентрація цитокінів ліквору і крові в дітей із серозними менінгітами

Authors: Хомин О.Я., Надрага О.Б., Литвин Г.О., Дашо М.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Менінгіти залишаються однією з найпоширеніших форм ураження центральної нервової системи, поступаючись лише судинній патології. Провідну роль у патогенезі гострого менінгіту відіграє взаємодія запальних й імунних механізмів у тканинах центральної нервової системи.
Метою нашої роботи було встановити особливості цитокінового профілю ліквору та крові (за результатами визначення рівнів IL-1β, IL-4, IL-10, TNF-α) у дітей із гострими серозними менінгітами різної етіології.
Матеріали та методи. Основну групу було сформовано з 48 дітей віком 1–18 років (у середньому — 5,1 ± 1,7 року), які перебували на стаціонарному лікуванні у Львівській інфекційній клінічній лікарні з діагнозами «серозний менінгіт», «вірусний менінгіт». У групу порівняння увійшли ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Aseptic menights in children: extension of diagnostic possibilities
Authors: Надрага О.Б., Хомин О.Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: С.О. КРАМАРЄВ, Л.О. ПАЛАТНА, О.В. ВИГОВСЬКА, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Н.В. ЧЕМЬОРКІНА, О.В. ГОЛОВАЧ, Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 20(262) 2008
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Усачова О.В., Дралова О.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №2, 2020
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue