Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Виявлення метало-бета-лактамаз серед неферментуючих грамнегативних бактерій, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України

Authors: Вишнякова Г.В., Покас О.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Неферментуючі грамнегативні бактерії (НФГНБ), такі як Pseudomonas, Acinetobacter, залишаються найбільш значущими збудниками нозокоміальних інфекцій. Однією з найбільш значущих проблем терапії цих інфекцій є глобальний ріст стійкості до карбапенемів, пов’язаний з поширеністю штамів, продукуючих метало-бета-лактамази (MβL). 
Мета. Провести моніторинг поширеності метало-бета-лактамаз серед множинностійких НФГНБ, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України. 
Матеріали та методи. Досліджено 224 штами, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України. З досліджених ізолятів 176 штамів були виділені з ран, 48 — з крові. Інтерпретацію результатів дослідження антибіотикочутливості проводили згідно з рекомендаціями EUCAST. Аналіз антибіотикорезистентності виділених мікроорганізмів проводили за допомогою комп’ютерної програми WHO-NET 5.6. 
Результати та обговорення. Встановлено, що 58,3 ± 10,1 % штамів P.aeruginosa та 55,5 ± 8,3 % штамів A.baumannii продукують MβL. Проаналізована чутливість до антибіотиків MβL-продукуючих штамів порівняно зі штамами без цих ферментів. Встановлено, що штами P.aeruginosa непродуценти MβL проявляли низьку чутливість до аміноглікозидних антибіотиків (від 20,0 ± 12,6 % до 30,0 ± 14,5 % чутливих штамів), більшу ефективність проявляв нетилміцин, ніж амікацин і гентаміцин. З фторхінолонів більш активним був левофлоксацин (40,0 ± 15,5 %), ніж ципрофлоксацин (20,0 ± 12,6 %), але без вірогідної різниці за даними показниками. До цефалоспоринів усі штами були резистентними. Піперацилін/тазобактам був активним у 20,0 ± 12,6 % випадків. Найвищу активність відносно до даних штамів проявляв іміпенем — 50,0 ± 15,8 % чутливих штамів. Дещо меншою, але без вірогідної різниці, була чутливість до меропенему — 40,0 ± 15,5 % чутливих штамів. Група штамів P.aeruginosa, що визначені як продуценти MβL, були резистентними до карбапенемів, фторхінолонів, цефалоспоринів. З аміноглікозидних антибіотиків найбільш активним був гентаміцин, найменш активним — амікацин: 21,4 ± 11,0 % та 7,1 ± 6,9 % чутливих штамів відповідно. Таку ж чутливість, як і до амікацину, проявляли штами і до піперациліну/тазобактаму. Штами A.baumannii непродуценти MβL були стійкими до цефепіму, до цефтазидиму — 25,0 ± 10,8 % чутливих штамів. Низька активність до фторхінолонів — від 6,2 ± 6,0 % до 15,4 ± 9,0 %. Чутливість до аміноглікозидних антибіотиків — від 37,5 ± 12,1 % до 50,0 ± 12,5 %. Найбільшу активність проявляв нетилміцин, ніж гентаміцин та амікацин, але без вірогідної різниці за даними показниками. Крім того, частка штамів даної групи залишалась чутливою до карбапенемів: 43,8 ± 12,4 % — до іміпенему, 56,2 ± 12,4 % — до меропенему. В той же час чутливість у групі продуцентів MβL до нетилміцину була меншою (р < 0,05) і становила 10,0 ± 6,7 % чутливих штамів, до амікацину не виявлено чутливих штамів. До фторхінолонів, цефалоспоринів, карбапенемів усі штами даної групи були резистентними. 
Висновки. Продукція штамами НФГНБ MβL значно підвищує рівень резистентності до антибіотиків і фактично є маркером панрезистентності для даної групи мікроорганізмів. Тому для вчасного прийняття рішення щодо вибору стратегії антибіотикотерапії на сьогодні особливо важливим залишається питання вчасного виявлення штамів-продуцентів MβL та регулярного моніторингу їх поширення на території України. 


Back to issue