Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Виявлення метало-бета-лактамаз серед неферментуючих грамнегативних бактерій, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України

Authors: Вишнякова Г.В., Покас О.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Неферментуючі грамнегативні бактерії (НФГНБ), такі як Pseudomonas, Acinetobacter, залишаються найбільш значущими збудниками нозокоміальних інфекцій. Однією з найбільш значущих проблем терапії цих інфекцій є глобальний ріст стійкості до карбапенемів, пов’язаний з поширеністю штамів, продукуючих метало-бета-лактамази (MβL). 
Мета. Провести моніторинг поширеності метало-бета-лактамаз серед множинностійких НФГНБ, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України. 
Матеріали та методи. Досліджено 224 штами, виділених від стаціонарних хворих на гнійно-запальні захворювання з різних регіонів України. З досліджених ізолятів 176 штамів були виділені з ран, 48 — з крові. Інтерпретацію результатів дослідження антибіотикочутливості проводили згідно з рекомендаціями EUCAST. Аналіз антибіотикорезистентності виділених мікроорганізмів проводили за допомогою комп’ютерної програми WHO-NET 5.6. 
Результати та обговорення. Встановлено, що 58,3 ± 10,1 % штамів P.aeruginosa та 55,5 ± 8,3 % штамів A.baumannii продукують MβL. Проаналізована чутливість до антибіотиків MβL-продукуючих штамів порівняно зі штамами без цих ферментів. Встановлено, що штами P.aeruginosa непродуценти MβL проявляли низьку чутливість до аміноглікозидних антибіотиків (від 20,0 ± 12,6 % до 30,0 ± 14,5 % чутливих штамів), більшу ефективність проявляв нетилміцин, ніж амікацин і гентаміцин. З фторхінолонів більш активним був левофлоксацин (40,0 ± 15,5 %), ніж ципрофлоксацин (20,0 ± 12,6 %), але без вірогідної різниці за даними показниками. До цефалоспоринів усі штами були резистентними. Піперацилін/тазобактам був активним у 20,0 ± 12,6 % випадків. Найвищу активність відносно до даних штамів проявляв іміпенем — 50,0 ± 15,8 % чутливих штамів. Дещо меншою, але без вірогідної різниці, була чутливість до меропенему — 40,0 ± 15,5 % чутливих штамів. Група штамів P.aeruginosa, що визначені як продуценти MβL, були резистентними до карбапенемів, фторхінолонів, цефалоспоринів. З аміноглікозидних антибіотиків найбільш активним був гентаміцин, найменш активним — амікацин: 21,4 ± 11,0 % та 7,1 ± 6,9 % чутливих штамів відповідно. Таку ж чутливість, як і до амікацину, проявляли штами і до піперациліну/тазобактаму. Штами A.baumannii непродуценти MβL були стійкими до цефепіму, до цефтазидиму — 25,0 ± 10,8 % чутливих штамів. Низька активність до фторхінолонів — від 6,2 ± 6,0 % до 15,4 ± 9,0 %. Чутливість до аміноглікозидних антибіотиків — від 37,5 ± 12,1 % до 50,0 ± 12,5 %. Найбільшу активність проявляв нетилміцин, ніж гентаміцин та амікацин, але без вірогідної різниці за даними показниками. Крім того, частка штамів даної групи залишалась чутливою до карбапенемів: 43,8 ± 12,4 % — до іміпенему, 56,2 ± 12,4 % — до меропенему. В той же час чутливість у групі продуцентів MβL до нетилміцину була меншою (р < 0,05) і становила 10,0 ± 6,7 % чутливих штамів, до амікацину не виявлено чутливих штамів. До фторхінолонів, цефалоспоринів, карбапенемів усі штами даної групи були резистентними. 
Висновки. Продукція штамами НФГНБ MβL значно підвищує рівень резистентності до антибіотиків і фактично є маркером панрезистентності для даної групи мікроорганізмів. Тому для вчасного прийняття рішення щодо вибору стратегії антибіотикотерапії на сьогодні особливо важливим залишається питання вчасного виявлення штамів-продуцентів MβL та регулярного моніторингу їх поширення на території України. 

Similar articles

Authors: О.В. Покас, Г.В. Вишнякова, О.Г. Гарницька
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: О.В. Покас(1), Г.В. Вишнякова(1), В.В. Поточилова(2), К.Л. Руднєва(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Retrospective analysis of the etiological structure of purulent-inflammatory diseases of the anterior segment of the eye
Authors: Назарчук Г.Г., Салдан Ю.Й., Назарчук О.А.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Evaluation of antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii  and Pseudomonas aeruginosa strains, which contaminate combat wounds of the extremities
Authors: Кондратюк В.М.
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05

Back to issue