Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Мультимодальна радіологічна діагностика жирової хвороби печінки

Authors: Динник О.Б.(1), Солодовник О.В.(2), Омельченко О.М.(2), Жайворонок М.М.(3)
(1) — Інститут еластографії, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр «Медіскан Груп», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр “Doctor Vera”, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Жирова хвороба печінки (ЖХП) є найпоширенішою пандемією людства, що уражає до третини дорослої популяції. Натуральний перебіг ЖХП призводить невідворотно до розвитку стеатогепатиту, фіброзу і цирозу печінки. ЖХП часто є супутнім фоном, що обтяжує перебіг інфекційних захворювань печінки, або є їх наслідком. Зокрема відомий зв’язок ВГС із ЖХП. На сьогодні не існує надійних і специфічних клінічних, антропометричних та біохімічних тестів ранньої діагностики ЖХП. Біопсія не є золотим стандартом діагностики ЖХП через неодноріний розподіл жиру в печінці. Значні сподівання на ефективність дають радіологічні методи: ультразвукові дослідження (УЗД), комп’ютерна томографія та низка методик магнітно-резонансної томографії. Головним трендом інновацій в УЗД ЖХП є мультипараметричний (мп-УЗД) підхід з одночасним застосуванням у пацієнта 4 технологій — В-режиму анатомічної візуалізації, зсувно-хвильової еластографії (ЗХЕ) для визначення фіброзу та ЗХ дисперсії/віскізиметрії для визначення активності запалення (ЗХД), виміру коефіцієнта атенуації, що визначає стадію стеатозу (АС). Зокрема в апаратах Canon серії I800 та I900 Liver package. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) з технологією виміру протонної щільності фракції жиру (proton density fat fraction — MR PDFF) є референтним методом відносно AC УЗД. Важливим аспектом, що визначає діагностичну ефективність УЗД ЖХП є практичні навички оператора УЗ-апарата. Метою нашої роботи стало створення спеціального мультимодального навчального фантому для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і кореляції оцінки стеатозу між методами УЗД АС і МR PDFF. 
Матеріали та методи. Ми запропонували фантом з ємності (коробка) з немагнітного матеріалу (пластик, вощений папір). Об’єм коробки заповнювали сумішшю манної крупи і молока в різних пропорціях. Ємність має відкриту верхню поверхню для акустичного контакту з УЗ-датчиком. Зварена манна крупа створює у В-режимі дрібнозернисте зображення, що подібне до ехограми паренхіми печінки, а еластичність середовища імітує еластографію паренхіми печінки при зсувно-хвильовій еластографії (2D SWE) модуля Юнга в кПа. Дослідили 35 фантомів із різною концентрацією молока: 2,5; 3,2 % і вершки 5, 10, 12, 15, 20 %. Склад молока має сферичні краплі тригліцеридів подібні до жирових вакуолей гепатоцитів. Нами використано УЗ-прилад Aplio i-800 (Canon Medical Systems) with a PVI-475BX convex probe. PDFF was performed by Titan 1.5T (Canon Medical Systems). Виконували одночасно для фантомів технології УЗД: ЗХЄ (2D SWE), ЗХД (2D SWD), АС (дБ/см/МГц). АС виміряли тричі в кожному взірці фантому та виводили середнє значення. Того ж дня визначали МР PDFF. У наповнювачі (Filler = semolina + milk) фантомів біохімічним методом визначали масову частку жиру. 
Результати та обговорення. Результати кореляції концентрації жиру в наповнювачі 35 фантомів між визначенням УЗД АС в дБ/см/Мгц, масовою часткою жиру (%) і MR-PPDF (середнє значення, мінімум, максимум) наведено в таблиці (коефіцієнти кореляції). 
Результати свідчать про високий ступінь зв’язку значень АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дає можливість точно визначати ступінь стеатозу в фантомах методом АС і проводити наочно тренування лікарів — операторів УЗД. 
Висновки. 1. Створено спеціальний мультимодальний навчальний фантом для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і оцінки стеатозу методами УЗД АС та порівнянні з МР PDFF. 2. Визначено високий ступінь зв’язку значень УЗД АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дозволяє широко впроваджувати методи УЗД АС у клінічну практику після відповідного тренінгу фахівців з УЗД на фантомах для діагностики ЖХП. 3. Фантом нашої конструкції можна представити як мультимодальний, що дозволяє одночасно застосовувати його для УЗД і МРТ стеатометрії при діагностці ЖХП. 

Similar articles

Using the principle of multiparametric ultrasound for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Ковалеренко Л.С.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «Doctor Vera», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №2, 2017
Date: 2017.05.18
Authors: Динник О.Б.(1), Марунчин Н.А.(1), Ковалеренко Л.С.(2), Закревська С.О.(1), Ораєвська І.І.(1), Жайворонок М.М.(2)
(1) — Інститут еластографії, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр «Doctor Vera», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Неінвазивні методи діагностики фіброзу, стеатозу при захворюваннях печінки
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual
Transient Elastography Role in the Diagnosis of Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Authors: Stepanov Yu.M., Iagmur V.B., NedzvetskayaN.V. - SI «Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine; Shendryk L.M. - Department of Gastroenterology and Therapy of Postgraduate Faculty of SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of MH of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
"Gastroenterology" 2 (60) 2016
Date: 2016.06.09
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue