Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Використання швидких тестів як важливий фактор ранньої діагностики ВІЛ-інфекції

Authors: Мітлошук А.П.(1), Шупік Л.В.(1), Буглак Н.В.(1), Гриджук М.Ю.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. З метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції важливим є обстеження щодо виявлення антитіл до ВІЛ в осіб із відповідними клінічними, лабораторними та епідеміологічними показаннями, зокрема з певною ризикованою поведінкою.
Мета: показати важливість використання швидких тестів для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції та динаміку окремих показників (2017–2019 рр.).
Матеріали та методи. Визначення антитіл до ВІЛ проводилося в цільній крові, отриманій з пальця, за допомогою швидких тестів Wondfo, Wantai, One Step Anti-HIV (1&2), Core Tests ВІЛ 1/2, Профітест згідно з інструкціями до їх застосування та вимог наказів МОЗ України від 21.12.2010 р. № 1141 та від 05.04.2019 р. № 794. У подальшому позитивні результати швидких тестів були підтверджені при обстеженні методом імуноферментного аналізу (ІФА). 
Результати та обговорення. У 2019 р. за швидкими тестами проведено 350 обстежень, із них з позитивним результатом — 12 (3,4 %); недійсних результатів не було. Структура обстежень за віком: 0–14 років — 0,8 %; 15–17 — 0,3 %; 18–24 — 4,0 %; 25–49 — 64,6 %; 50 років і старше — 30,3 % (2017 р. — 23,8 %; 2018 р.— 25,5 %). Особи репродуктивного віку (від 20 до 49 років) становлять 67,7 % від загальної кількості обстежених (2017 р. — 74,2 %; 2018 р. — 71,2 %). Особи з факторами ризикованої поведінки становили 29,4 % (2017 р. — 23,6 %; 2018 р. — 29,8 %), з них споживачі ін’єкційних наркотиків — 12,6 % (2017 р. — 28,2 %; 2018 р. — 16,3 %), особи з ризикованою статевою поведінкою — 61,1 % (2017 р. — 39,7 %; 2018 р. — 57,4 %). Позитивні результати виявлені при обстеженнях за кодами: 113 — у 7,2 % осіб; 116 — 3,2 %. Структура позитивних результатів при обстеженні осіб за клінічними показаннями: пневмонії — 58,3 %; неврологічна патологія — 25,0 %; тривала лихоманка — 8,4 %; нефрологічна патологія — 8,3 %. Шляхи направлення на консультування та тестування: направлення лікаря — 62,0 %; самозвернення — 37,1 % (2017 р. — 29,2 %; 2018 р. — 40,0 %); інше — 0,9 %. Згідно з наведеними даними, серед осіб з факторами ризикованої поведінки переважають особи з ризикованою статевою поведінкою (в минулі роки — споживачі ін’єкційних наркотиків); серед нозологічних форм переважають пневмонії та неврологічна патологія. Основним обстежуваним контингентом є особи репродуктивного віку; зросла кількість обстежених віком 50 років і старше. Збільшення кількості самозвернень свідчить про належну інформаційно-просвітницьку роботу та відсутність стигми та дискримінації.
Висновки. Використання швидких тестів у практиці сімейного лікаря з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції є важливим напрямком. Необхідно звернути увагу на обстеження осіб з пульмонологічною і неврологічною патологією та акцентувати увагу на проведенні інформаційно-просвітницької роботи, пропаганді безпечного сексу, здорового способу життя.


Back to issue