Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Використання швидких тестів як важливий фактор ранньої діагностики ВІЛ-інфекції

Authors: Мітлошук А.П.(1), Шупік Л.В.(1), Буглак Н.В.(1), Гриджук М.Ю.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. З метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції важливим є обстеження щодо виявлення антитіл до ВІЛ в осіб із відповідними клінічними, лабораторними та епідеміологічними показаннями, зокрема з певною ризикованою поведінкою.
Мета: показати важливість використання швидких тестів для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції та динаміку окремих показників (2017–2019 рр.).
Матеріали та методи. Визначення антитіл до ВІЛ проводилося в цільній крові, отриманій з пальця, за допомогою швидких тестів Wondfo, Wantai, One Step Anti-HIV (1&2), Core Tests ВІЛ 1/2, Профітест згідно з інструкціями до їх застосування та вимог наказів МОЗ України від 21.12.2010 р. № 1141 та від 05.04.2019 р. № 794. У подальшому позитивні результати швидких тестів були підтверджені при обстеженні методом імуноферментного аналізу (ІФА). 
Результати та обговорення. У 2019 р. за швидкими тестами проведено 350 обстежень, із них з позитивним результатом — 12 (3,4 %); недійсних результатів не було. Структура обстежень за віком: 0–14 років — 0,8 %; 15–17 — 0,3 %; 18–24 — 4,0 %; 25–49 — 64,6 %; 50 років і старше — 30,3 % (2017 р. — 23,8 %; 2018 р.— 25,5 %). Особи репродуктивного віку (від 20 до 49 років) становлять 67,7 % від загальної кількості обстежених (2017 р. — 74,2 %; 2018 р. — 71,2 %). Особи з факторами ризикованої поведінки становили 29,4 % (2017 р. — 23,6 %; 2018 р. — 29,8 %), з них споживачі ін’єкційних наркотиків — 12,6 % (2017 р. — 28,2 %; 2018 р. — 16,3 %), особи з ризикованою статевою поведінкою — 61,1 % (2017 р. — 39,7 %; 2018 р. — 57,4 %). Позитивні результати виявлені при обстеженнях за кодами: 113 — у 7,2 % осіб; 116 — 3,2 %. Структура позитивних результатів при обстеженні осіб за клінічними показаннями: пневмонії — 58,3 %; неврологічна патологія — 25,0 %; тривала лихоманка — 8,4 %; нефрологічна патологія — 8,3 %. Шляхи направлення на консультування та тестування: направлення лікаря — 62,0 %; самозвернення — 37,1 % (2017 р. — 29,2 %; 2018 р. — 40,0 %); інше — 0,9 %. Згідно з наведеними даними, серед осіб з факторами ризикованої поведінки переважають особи з ризикованою статевою поведінкою (в минулі роки — споживачі ін’єкційних наркотиків); серед нозологічних форм переважають пневмонії та неврологічна патологія. Основним обстежуваним контингентом є особи репродуктивного віку; зросла кількість обстежених віком 50 років і старше. Збільшення кількості самозвернень свідчить про належну інформаційно-просвітницьку роботу та відсутність стигми та дискримінації.
Висновки. Використання швидких тестів у практиці сімейного лікаря з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції є важливим напрямком. Необхідно звернути увагу на обстеження осіб з пульмонологічною і неврологічною патологією та акцентувати увагу на проведенні інформаційно-просвітницької роботи, пропаганді безпечного сексу, здорового способу життя.

Similar articles

Authors: Мітлошук А.П.(1), Шупік Л.В.(1), Буглак Н.В.(1), Гриджук М.Ю.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Мітлошук А.П.(1), Шупік Л.В.(1),Буглак Н.В.(1), Гриджук М.Ю.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Висоцька О.І., Виноградова Г.М., Висоцький В.І., Брякіна А.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Ю.В. Круглов(1), В.А. Марциновська(1, 2), І.В. Нгуєн(1), Ж.В. Антоненко(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue