Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Імунний та цитокіновий статус хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції

Authors: Москалюк В.Д., Соколенко М.О., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останніми десятиліттями збільшується кількість ускладнених форм генітального герпесу. Основеу частину хворих із тяжким перебігом цієї недуги становлять ВІЛ-інфіковані пацієнти. Вивчення специфічних змін імунного та цитокінового статусу хворих на коінфекцію «генітальний герпес/ВІЛ-інфекція» дозволить доповнити відомості про патогенез герпесвірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих хворих.
Мета: встановити особливості імунного та цитокінового статусу хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції.
Матеріали та методи. Обстежено 37 хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції. Серед зазначених пацієнтів було 22 (59,4 %) чоловіки і 15 (40,6 %) жінок. Середній вік становив 29,7 ± 0,9 року. Використано імуноферментні методи лабораторного обстеження (визначення рівнів цитокінів у сироватці крові, специфічних до збудників IgG та IgM), проточна цитофлюориметрія (визначення показників клітинної ланки імунітету), полімеразна ланцюгова реакція (визначення вірусних збудників) та статистичні. Діагнози «генітальний герпес» та «ВІЛ-інфекція» були встановлені на підставі епідеміологічного анамнезу, клінічних даних і підтверджені виявленням специфічних антитіл у реакції імуноферментного аналізу (ІФА) і в реакції імунного блотингу. Контрольну групу становили 15 хворих із моногерпетичною інфекцію, цілком порівнянних за віковою категорією та статевим складом.
Результати та обговорення. Отримані результати свідчать, що у хворих із коінфекцією «генітальний герпес/ВІЛ-інфекція» вміст лімфоцитів при III і IV клінічних стадіях імунодефіциту вірогідно нижчий, ніж у разі герпетичної моноінфекції. Таким же вірогідним було зниження рівня CD4 при II–IV стадії ВІЛ-інфекції у комбінації з генітальним герпесом і відносне збільшення кількості Т-супресорів порівняно з герпетичною моноінфекцією. За наявності вірусу генітального герпесу в організмі ВІЛ-інфікованих дещо меншою мірою знижується імунорегуляторний показник, що свідчить про певний конкуруючий вплив вірусу герпесу на регуляторні субпопуляції. У ВІЛ-інфікованих хворих з генітальним герпесом співвідношення сироваткових концентрацій ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12 та ІЛ-17 зазнає вираженого дисбалансу. Причому значно зростає вміст не тільки прозапальних (ІЛ-8, ІЛ-17), але й протизапального цитокіну ІЛ-10. Водночас значно знижується рівень прозапального ІЛ-12 у хворих із тяжким ступенем імуносупресії. Паралельно суттєво зростає сироватковий рівень протизапального цитокіну ІЛ-10 на всіх стадіях комбінованої ВІЛ- та герпесвірусної інфекції, незалежно від клінічної стадії недуги. При поєднанні ВІЛ- і герпетичної інфекції виявлено сильну зворотну кореляцію між рівнем ІЛ-8 і кількістю CD4-лімфоцитів (r = –0,72, Р < 0,05), сильну зворотну кореляцію (r = –0,79, Р < 0,05) між значенням ІЛ-10 і кількістю CD4-лімфоцитів, зворотну кореляцію середньої сили (r = –0,35, P < 0,05) між вмістом ІЛ-17 і кількістю CD4-лімфоцитів, а також слабку пряму (r = 0,08, P < 0,05) між значеннями ІЛ-12 та кількістю CD4-лімфоцитів.У хворих з таким поєднанням вірусних інфекцій ще й суттєво зростає рівень циркулюючих імунних комплексів при практично незмінному титрі імуноглобулінів А, М і G.
Висновки. Отже, на підставі аналізу показників імунного та цитокінового статусу хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції виявлено значні порушення в імунному статусі та максимальний дисбаланс протизапальних та прозапальних цитокінів. 


Back to issue