Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Імунний та цитокіновий статус хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції

Authors: Москалюк В.Д., Соколенко М.О., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останніми десятиліттями збільшується кількість ускладнених форм генітального герпесу. Основеу частину хворих із тяжким перебігом цієї недуги становлять ВІЛ-інфіковані пацієнти. Вивчення специфічних змін імунного та цитокінового статусу хворих на коінфекцію «генітальний герпес/ВІЛ-інфекція» дозволить доповнити відомості про патогенез герпесвірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих хворих.
Мета: встановити особливості імунного та цитокінового статусу хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції.
Матеріали та методи. Обстежено 37 хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції. Серед зазначених пацієнтів було 22 (59,4 %) чоловіки і 15 (40,6 %) жінок. Середній вік становив 29,7 ± 0,9 року. Використано імуноферментні методи лабораторного обстеження (визначення рівнів цитокінів у сироватці крові, специфічних до збудників IgG та IgM), проточна цитофлюориметрія (визначення показників клітинної ланки імунітету), полімеразна ланцюгова реакція (визначення вірусних збудників) та статистичні. Діагнози «генітальний герпес» та «ВІЛ-інфекція» були встановлені на підставі епідеміологічного анамнезу, клінічних даних і підтверджені виявленням специфічних антитіл у реакції імуноферментного аналізу (ІФА) і в реакції імунного блотингу. Контрольну групу становили 15 хворих із моногерпетичною інфекцію, цілком порівнянних за віковою категорією та статевим складом.
Результати та обговорення. Отримані результати свідчать, що у хворих із коінфекцією «генітальний герпес/ВІЛ-інфекція» вміст лімфоцитів при III і IV клінічних стадіях імунодефіциту вірогідно нижчий, ніж у разі герпетичної моноінфекції. Таким же вірогідним було зниження рівня CD4 при II–IV стадії ВІЛ-інфекції у комбінації з генітальним герпесом і відносне збільшення кількості Т-супресорів порівняно з герпетичною моноінфекцією. За наявності вірусу генітального герпесу в організмі ВІЛ-інфікованих дещо меншою мірою знижується імунорегуляторний показник, що свідчить про певний конкуруючий вплив вірусу герпесу на регуляторні субпопуляції. У ВІЛ-інфікованих хворих з генітальним герпесом співвідношення сироваткових концентрацій ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12 та ІЛ-17 зазнає вираженого дисбалансу. Причому значно зростає вміст не тільки прозапальних (ІЛ-8, ІЛ-17), але й протизапального цитокіну ІЛ-10. Водночас значно знижується рівень прозапального ІЛ-12 у хворих із тяжким ступенем імуносупресії. Паралельно суттєво зростає сироватковий рівень протизапального цитокіну ІЛ-10 на всіх стадіях комбінованої ВІЛ- та герпесвірусної інфекції, незалежно від клінічної стадії недуги. При поєднанні ВІЛ- і герпетичної інфекції виявлено сильну зворотну кореляцію між рівнем ІЛ-8 і кількістю CD4-лімфоцитів (r = –0,72, Р < 0,05), сильну зворотну кореляцію (r = –0,79, Р < 0,05) між значенням ІЛ-10 і кількістю CD4-лімфоцитів, зворотну кореляцію середньої сили (r = –0,35, P < 0,05) між вмістом ІЛ-17 і кількістю CD4-лімфоцитів, а також слабку пряму (r = 0,08, P < 0,05) між значеннями ІЛ-12 та кількістю CD4-лімфоцитів.У хворих з таким поєднанням вірусних інфекцій ще й суттєво зростає рівень циркулюючих імунних комплексів при практично незмінному титрі імуноглобулінів А, М і G.
Висновки. Отже, на підставі аналізу показників імунного та цитокінового статусу хворих із генітальним герпесом на фоні ВІЛ-інфекції виявлено значні порушення в імунному статусі та максимальний дисбаланс протизапальних та прозапальних цитокінів. 

Similar articles

Authors: Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Анна Валд, Кафедра медицини та епідеміології, Університет штату Вашингтон Сіетл (штат Вашингтон), США, Джоел М. Браун, Кафедра біостатистики, Каліфорнійський університет Берклі (штат Каліфорнія), США
"News of medicine and pharmacy" Акушерство и гинекология (347) 2010 (тематический номер)
Date: 2011.01.19
On the Issue of Herpes Infection as an Actual Problem Nowadays
Authors: Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна; Борак В.Т. - КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», м. Тернопіль, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.08
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue