Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Особливості інфекційної захворюваності серед військовослужбовців ЗС України під час проведення АТО/ООС

Authors: Огороднійчук І.В., Іванько О.М., Щепанков С.М., Шпак М.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. У світі зберігаються або з’являються збройні конфлікти, що сприяють зростанню та поширенню інфекційних хвороб. Зростання інфекційної захворюваності в період військових конфліктів відбувається внаслідок: збільшення міграції населення; збільшення поширення переносників захворювань та погіршення екології; погіршення роботи органів охорони здоров’я, а в деяких регіонах і повної їх відсутності; зниження охоплення населення щепленнями, профілактичними засобами; погіршення забезпечення медикаментами; недостатності медичного персоналу, діагностичного обладнання; проблеми щодо забезпечення енергоносіями, продуктами харчування та водою; навмисних дій проти медичного персоналу; великих фізичних та психологічних навантажень. На рівень захворюваності можуть також впливати випадки захворювань серед цивільного населення. З метою покращення медичного забезпечення, організації надання медичної допомоги інфекційним хворим під час проведення АТО/ООС, удосконалення питань протидії поширенню інфекційних захворювань вивчено особливості та структуру інфекційної захворюваності. 
Матеріали та методи. Дані статистичної звітності за формою 2/мед, звіти Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України з питань захворюваності на інфекційні хвороби військ та сил, задіяних у проведенні АТО/ООС. Використовувалися бібліографічний, епідеміологічний та статистичний методи дослідження. 
Результати та обговорення. Нами був проведений аналіз інфекційної захворюваності серед військовослужбовців Збройних сил (ЗС) України в період проведення АТО/ООС за 2014–2018 рр. Було виявлено, що епідемічна ситуація за цей період на території Донецької та Луганської областей оцінювалась як нестійка з туберкульозу, захворювань групи кишкових інфекцій, вірусного гепатиту С, кору та вітряної віспи. Залишалася актуальною захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), гострі тонзиліти та пневмонії. З моменту початку АТО мало місце зростання рівня інфекційної захворюваності (I клас) з 8,61 ‰у 2014 році до 27,4 ‰ у 2018 році серед військовослужбовців Збройних сил України. Впродовж 2018 року серед особового складу ЗС України зареєстровано 156 спалахів інфекційної захворюваності з аерозольним механізмом передачі, в яких перехворіли 87,5 % військовослужбовців строкової служби, 2,8 % офіцерів та 9,7 % військової служби за контрактом, із них: 67 спалахів на кір, з них перехворіло військовослужбовців строкової служби 84,5 %, офіцерів — 7,5 % та 8 % військовослужбовців за контрактом. 
Висновки. Стан інфекційної захворюваності серед місцевого населення в зонах локальних збройних конфліктів та бойових дій у Донецькій та Луганській областях і на прилеглих територіях суттєво впливав на характер і поширення цієї патології серед особового складу ЗС України та навпаки. Тому головним завданням медичної служби є запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, що сприяло б запобіганню заносу інфекційних хвороб у війська, на інші території держави, а також створювало благополучний санітарно-епідеміологічний стан, забезпечувало збереження і зміцнення здоров’я особового складу військ та підтримання високого рівня боєздатності військовослужбовців.


Back to issue