Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГИНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Оцінка маляріогенної ситуації в місті Харкові в сучасних умовах

Authors: Поливянна Ю.І., Райлян М.В., Чумаченко Т.О., Оверчук Н.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Малярія є поширеним у світі інфекційним захворюванням, що піддається профілактиці та лікуванню. Це хвороба, яку спричиняють найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє до організму людини через укус комара. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в 2018 р. на малярію у світі захворіло 228 млн людей. Згідно з Глобальною стратегією боротьби з малярією на 2016–2030 роки, передбачено зменшити кількість нових випадків малярії та рівень смертності від неї як мінімум на 90 %; ліквідувати малярію як мінімум у 35 державах та попередити повернення малярії в країни, вільні від малярії. Проте глобальна зміна клімату, інтенсивні міграційні процеси, зниження настороженості лікарів щодо малярії підвищують ризик її поширення у Європейському регіоні. Щороку в Україні реєструються випадки малярії, завезені з ендемічних країн громадянами України, які подорожували, та іноземцями, найчастіше — студентами. На міжнародних транспортних коридорах України також існує ризик транскордонного занесення судами малярії, зокрема у разі заносу інфікованих комарів, та її поширення в країні. За період 2016–2019 р. в Україні було зареєстровано 174 випадки малярії.
Мета: оцінка ризику відновлення малярії в Україні та місті Харкові в сучасних умовах. 
Матеріали та методи. За період 2012–2019 р. проведено епідеміологічне дослідження в місті Харкові, який є великим студентським центром навчання багатьох іноземців із країн, ендемічних з малярії. Застосовувалися методи епідеміологічної діагностики: ретроспективний епідеміологічний аналіз, описово-оцінювальні методи. 
Результати. За період спостереження в місті Харкові було зареєстровано 46 випадків малярії, інтенсивний показник на 100 тис. населення становив від 0,2 в 2015 році до 12,0 в 2018 р. Частіше випадки малярії реєструвались у 2018, 2012 і 2017 роках. Імпортовані випадки були спричинені Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale. На ентомологічному обліку в місті Харкові знаходиться 63 водних об’єктів, з них 25 (39,7 %) — анофелогенних. Загальна площа становть 433,8 га, анофелогенна — 19,6 га. З метою поліпшення санітарно-ентомологічного та санітарно-екологічного стану водойм проводяться гідротехнічні заходи. Аналіз щорічної динаміки випадків не виявив сезонних особливостей. Випадки малярії реєструвались протягом усього року, у тому числі в сезон активності комарів — переносників малярії. Вивчення видового складу компонентів гнуса, зокрема малярійних і немалярійних комарів, виявило наявність двох видів комарів роду Anopheles, серед яких An. maculipennis і Аn. messae. Найпоширенішим видом був Аn. messae. 
Висновки. Отримані дані свідчать про наявність умов для відновлення малярії в Україні, що вимагає необхідності ретельного здійснення епідеміологічного нагляду за малярією, постійної оцінки соціально-економічних та природно-кліматичних, ентомологічних детермінант, що впливають на маляріогенну ситуацію в країні. Необхідне проведення профілактичних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, ізоляцію та лікування джерел інфекції, регуляції кількості комарів роду Anopheles та попередження заносу інфікованих переносників з ендемічних територій.


Back to issue