Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Клінічний випадок поєднаного перебігу лихоманки Західного Нілу з герпетичним ураженням ЦНС

Authors: Сіліна Є.А.(1), Усачова О.В.(1), Пахольчук Т.М.(1), Конакова О.В.(1), Шевченко Р.Л.(2)
(1) — Державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КНП «Міська дитяча лікарня № 5», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Ураження менінгеальних оболонок герпесвірусами частіше відбувається на фоні вродженого або набутого імунодефіцитного стану. Нетипові гострі інфекційні захворювання можуть бути поштовхом розвитку такого імунодефіциту. Нетиповою інфекційною хворобою для України є лихоманка Західного Нілу.
Мета дослідження: продемонструвати клінічний приклад поєднаного перебігу лихоманки Західного Нілу та герпетичного енцефаліту в дитини, яка мешкає в м. Запоріжжі. 
Матеріали та методи. Нами проведений аналіз клініко-лабораторних особливостей перебігу мікстінфекції, викликаної звичайним герпесвірусом та вірусом лихоманки Західного Нілу, з ураженням ЦНС у дитини, яка отримала лікування в реанімаційному відділенні КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОДА (ОІКЛ) та дитячому неврологічному відділенні міської дитячої лікарні м. Запоріжжя у 2019 році. Підтвердження етіології захворювання проводилося імуноферментним методом. 
Результати та обговорення. За останні 3 роки в м. Запоріжжі було діагностовано 3 випадки лихоманки Західного Нілу в дітей, з яких 2 — з ураженням центральної нервової системи. Нашу увагу привернув випадок захворювання 8-річної дитини. Хвороба почалася гостро 30.08.2019 р. із підвищення температури тіла до 38–39 °С, однократного блювання. Лікування симптоматичне самостійне. З 26.08. по 30.08.2019 р. гостював у бабусі в м. Бердянськ. На 4-ту добу хвороби з’явилися гіпертермія, судомна готовність, порушення свідомості. Госпіталізована в реанімаційне відділення ОІКЛ у тяжкому стані, зумовленому інтоксикацією, неврологічною симптоматикою. Свідомість порушена (не реагує на звернення), ригідність м’язів потилиці +4 см, симптом Керніга ∠120 з обох сторін. Зіниці: D = S, фотореакція жива, слабкість конвергенції. З двох сторін патологічний симптом Бабінського. При обстеженні в загальному аналізі крові помірно виражений лейкоцітоз із нейтрофільозом, у лікворі лімфоцитарний плеоцитоз. За даними МРТ-картини, запальні зміни м’яких оболонок мозку та підкоркових структур. Дослідження крові методом ІФА: позитивні IgM до вірусу лихоманки Західного Нілу (20.09.2019) та вірусу простого герпесу двічі (06.09.19, 17.09.19). Дослідження ліквору методом ПЛР (якісний): N. meningitis, Haem. Іnf., Str. pneumonia — негат. (02.09.19), ДНК вірусу герпесу 1/2 типу, цитомегаловірус, ВЕБ, МБТ не виявлено (04.09.19). Діагностовано: гострий герпетичний енцефаліт, ассоційований із вірусом лихоманки Західного Нілу з ураженням підкоркових структур, серозний менінгіт. Атаксичний синдром. Синдром пірамідної недостатності в лівих кінцівках. Під час лікування в ОІКЛ дитина отримала противірусну (ацикловір в/в на 21-шу добу), інфузійну терапію, імунотерапію — біовен моно 2 г/кг (курсова доза), ГКС. Протягом тижня стан із негативною динамікою, збільшилась загальномозкова та психопатологічна симптоматика: у свідомості, контакту практично не доступний, виконує вибірково прості інструкції, мовної продукції немає, монотонний «мозковий крик», моторно-сенсорна афазія, періодично психомоторне збудження. Очні яблука з тенденцією до відведення вправо, правобічний мідріаз. Згладжена права носогубна складка, девіація язика вліво. М’язовий тонус у кінцівках знижений, сухожильні рефлексии: D = S. Симптом Бабинського з двох боків, ригідність потиличних м’язів +6 см, симптом Керніга ∠140. Протягом другого тижня стан зберігався тяжким із помірною позитивною динимікою. На 23-тю добу лікування дитина переведена до багатопрофільної дитячої лікарні в неврологічне відділення для подальшого лікування та реабілітації. Стан при переводі середньої тяжкості з позитивною динамікою за рахунок відсутності інтоксикаційного синдрому. Зберігається неврологічний дефіцит та психічні розлади. У свідомості, продуктивний контакт обмежений, виконує прості інструкції, зберігаються мовні розлади, мова односкладна. Зіниці, очні щілини: D = S, фотореакція збережена, лице симетричне, парезів немає. М’язова сила збережена. Менінгеальні знаки негативні. Дитині проводилась реабілітаційна терапія (мозкові метаболіти, масаж, ерготерапія). У динаміці стан покращився, хлопчик став активніше. На 47-му добу хвороби виписаний у задовільному стані з позитивною динамікою: покращились хода, мова, координація. 
Висновки. Клінічний приклад є демонстрацією рідкісного поєднання двох захворювань, які перебігали з ураженням ЦНС (менінгеальних оболонок та тканини мозку): лихоманки Західного Нілу та герпетичного енцефаліту. Своєчасна діагностика та проведення специфічної терапії стали запорукою одужання дитини без резидуальних явищ.

Similar articles

Authors: Усачова О.В.(1), Рябоконь О.В.(1), Задірака Д.А.(1), Фірюліна О.М.(2)
(1) — Запорізькій державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня Запорізької ОДА», м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Лихоманка Західного Нілу
Authors: Козько В.М., Бондаренко А.В., Могиленець О.І., Бондар О.Є. - Харківський національний медичний університет
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.09
Categories: Infectious diseases
Age features of complicated course of chickenpox in children of Zaporizhzhia region
Authors: Пахольчук Т.М.(1), Усачова О.В.(1), Сіліна Є.А.(1), Конакова О.В.(1), Дралова О.А.(1), Фірюліна О.М.(2)
(1) — Державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня», м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: Родина Н.С.(1), Виноград Н.О.(2), Гринчук Г.М.(1), Могильна Л.О.(1)
(1) — Державна установа «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університетім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue