Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020

Back to issue

Чутливість до антибіотиків музейних штамів Рseudomonas aeruginosa — збудників ранових інфекцій

Authors: О.В. Покас, Г.В. Вишнякова, О.Г. Гарницька
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Музей патогенних для людини мікроорганізмів (МПМ) ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України» протягом усього періоду свого функціонування здійснює збір актуальних клінічних ізолятів, тому його колекція має статус наукового національного надбання. Серед численних збудників опортуністичних інфекцій, що набувають у сучасний період все більшої актуальності, чільне місце посідають умовно-патогенні мікроорганізми, які в силу пластичності своїх біологічних властивостей є більш пристосованими до переживання в довкіллі та в організмі людини. Тому для здійснення епідеміологічного моніторингу за домінуючими збудниками опортуністичних інфекцій та прогнозування їх зміни необхідне стеження за динамікою біологічних властивостей, їх стабільністю в процесі довгострокового зберігання з використанням ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Вишнякова Г.В., Покас О.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: О.В. Покас(1), Г.В. Вишнякова(1), В.В. Поточилова(2), К.Л. Руднєва(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Evaluation of antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii  and Pseudomonas aeruginosa strains, which contaminate combat wounds of the extremities
Authors: Кондратюк В.М.
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05
Authors: Ф.С. Глумчер, д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії; С.О. Дубров, к.м.н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 2(8) 2008
Date: 2008.09.03
Categories: Pulmonology, Antibacterial therapy
Sections: Specialist manual

Back to issue