Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної терапії (стендова доповідь)

Authors: Осьодло В.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Дослідження ефективності антигелікобактерних комплексів демонструють сьогодні найкращі результати ерадикації НР-інфекції при застосуванні вісмутовмісної схеми антигелікобактерної терапії (АГБТ), проте її вартість є вищою порівняно з потрійною АГБТ. Сучасні фармако-економічні дослідження, що крім економічних показників ураховують клінічну ефективність і якість життя (ЯЖ) пацієнтів, покликані забезпечити раціональне використання фінансових ресурсів для досягнення максимальної ефективності лікування великих груп населення. Метою дослідження була оцінка фармакоекономічної ефективності вісмутовмісної та потрійної АГБТ. Результати. Обстежені 40 хворих на НР-асоційовану пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВДК), діагноз підтверджений клінічним та ендоскопічним дослідженнями з індикацією HР-інфекції до та після лікування. Для проведення фармакоекономічного аналізу порівнювались показники клінічної ефективності та вартості ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ
Authors: Скрипник І.М., Осьодло Г.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава, Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
"Gastroenterology" 2 (48) 2013
Date: 2013.06.18
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Сучасні препарати вісмуту при захворюваннях органів травлення: механізми дії, клінічна ефективність та безпека
Authors: Осьодло Г.В., д.м.н., професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військової терапії
Українська військово-медична академія МО України, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (605) 2017 (тематический номер)
Date: 2017.04.04
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.В. Осьодло, Т.В. Куц, М.А. Калашніков, С.М. Прокопчук, О.В. Сапожнікова - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ, Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (419) 2012 (тематический номер)
Date: 2012.10.15

Back to issue