Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Деякі особливості перебігу вітряної віспи в дітей Запорізької області (стендова доповідь)

Authors: Пахольчук Т.М.(1), Усачова О.В.(1), Сіліна Є.А.(1), Конакова О.В.(1), Дралова О.А.(1), Кулеш І.О.(2)
(1) — Державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КНП «Обласна інфекційна лікарня» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. На вітряну віспу в Україні щороку хворіють близько 150 тис. дітей. Це захворювання переважно має легкий перебіг, проте може мати і серйозні ускладнення та навіть закінчитися летально. Розвиток ускладнень зумовлений як безпосереднім впливом вірусу, так і приєднанням вторинної бактеріальної інфекції. Тому вивчення поширеності та особливостей перебігу ускладнених форм вітряної віспи є актуальним і сьогодні. Метою дослідження було вивчення сучасних клініко-лабораторних особливостей перебігу вітряної віспи в дітей Запорізької області. Матеріали та методи. Робота проводилася на базі КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» (ОІКЛ) Запорізької обласної державної адміністрації (головний лікар — В.Л. Шинкаренко). Нами було ретроспективно проаналізовано медичну документацію 526 пацієнтів ОІКЛ ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Age features of complicated course of chickenpox in children of Zaporizhzhia region
Authors: Пахольчук Т.М.(1), Усачова О.В.(1), Сіліна Є.А.(1), Конакова О.В.(1), Дралова О.А.(1), Фірюліна О.М.(2)
(1) — Державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня», м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: С.О. КРАМАРЄВ, Л.О. ПАЛАТНА, О.В. ВИГОВСЬКА, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, О.В. ГОЛОВАЧ, Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 19(261) 2008
Date: 2009.01.20
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Epidemiology
Sections: Specialist manual
Authors: Пахольчук Т.М.(1), Усачова О.В.(1), Сіліна Є.А.(1), Кляцька Л.І.(1), Печугіна В.В.(2), Матвеєва Т.Б.(2), Литвиненко І.В.(30
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ОДА, м. Запоріжжя, Україна
(3) — КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №2, 2020
Date: 2020.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: В.І. Трихліб, к.м.н., начальник клініки інфекційних захворювань, головний інфекціоніст МО України, В.В. Грушкевич, начальник відділення повітряно-крапельної інфекції, Головний військово-медичний клінічний центр (Головний військово-медичний клінічний госпіталь), м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 17 (291) 2009
Date: 2010.05.10

Back to issue