Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Показники перекисного окиснення ліпідів та синтезу сироваткового інтерферону у хворих на хронічний гепатит С із позапечінковими проявами

Authors: Чабан Т.В., Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Особливу увагу сьогодні привертає лікування хворих на хронічний гепатит С (ХГС), які мають позапечінкові прояви (ППП) хвороби. Великим проривом у науці стала можливість використання препаратів із прямою противірусною дією. Проте досі в комплексному лікуванні не враховуються наявність порушень у системі цитокінів і стан оксидативного стресу, який виникає в печінці внаслідок дії вірусу. Ці порушення, у свою чергу, викликають активацію процесів фіброзоутворення в печінці навіть за умов, коли вірусне навантаження знижується й пошкоджуючий агент припиняє свою дію. Мета дослідження: вивчити показники перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та системи цитокінів у хворих на ХГС за наявності ППП. Матеріали та методи. Обстежені 68 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Н.В. Верба
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чабан Т.В., Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чабан Т.В., Бочаров В.М.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue