Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №2, 2021

Back to issue

Особливості імунної відповіді у пацієнтів із хронічною формою хвороби Лайма

Authors: Клюс В.Ю., Дяченко П.А.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останнім часом у багатьох регіонах України, що є природними осередками та ареалами проживання іксодових кліщів, спостерігається зростання захворюваності на хворобу Лайма (ХЛ). Значну небезпеку становлять особливості перебігу ХЛ, що проявляються в тенденціях хронізації та періодичних рецидивів, супроводжуються широким спектром поліорганних уражень багатьох органів і систем (шкіра, опорно-руховий апарат, серце). У той же час характерною рисою клінічної картини ХЛ є поява у значного відсотка пацієнтів (близько 40 %) різного рівня тяжкості уражень нервової системи, які також мають багатий поліморфізм проявів, що, у свою чергу, часто обумовлює складнощі діагностування та застосування адекватної терапії.
Мета дослідження: дослідити особливості імунної відповіді в пацієнтів із ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Нейрон-специфічна енолаза як маркер пошкодження головного мозку та ефективності нейропротекторної терапії при гострій церебральній недостатності
Authors: Буднюк О.О. - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна; Карташов О.А. - КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», м. Одеса, Україна; Артеменко В.Ю. - Медичний центр «МЕДІКАП», м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия (579) 2016 (тематический номер)
Categories: Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Dynamics of markers of the autoimmune response of the body to markers of nervous system disorder  as a reaction of patients to surgical intervention with the use of artificial blood circulation
Authors: Хижняк К.А.(1, 2), Волкова Ю.В.(1), Шарлай К.Ю.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №5(100), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оцінка рівня нейронспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу раннього відновного періоду ішемічного інсульту
Authors: Гриб В.А., Герасимчук В.Р., Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
International neurological journal 3 (81) 2016
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Autoantibodies to Neuroantigens and Neuropsychological Characteristics of Patients with Rheumatoid Arthritis
Authors: Tkachenko Ye.V., Naidionova Yu.L. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Neurology № 2, Kуіv, Ukraine
International neurological journal 2 (80) 2016
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue