Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №2, 2021

Back to issue

Специфічна динаміка деяких інтерлейкінів у хворих на герпесвірусні інфекції

Authors: Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Герпесвіруси постійно персистують в організмі більшості людей (90 %) і є пантропними, у зв’язку з чим відомий широкий клінічний поліморфізм перебігу герпесвірусних інфекцій (ГВІ) у людини з ураженням багатьох органів і систем. Це дозволяє вважати ГВІ важливою медико-соціальною проблемою сучасної охорони здоров’я та обґрунтовує необхідність її вивчення в сучасних умовах.
Мета дослідження: встановити особливості динаміки деяких інтерлейкінів у хворих на герпесвірусні інфекції 
Матерали та методи. Обстежили 59 хворих на різні клінічні форми герпетичної інфекції: 11 — на лабіальний герпес та/або афтозний стоматит, 10 — на генітальний герпес, 21 — на оперізувальний герпес і 17 — на інфекційний мононуклеоз. Серед зазначених пацієнтів ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Modern problems, diagnosis and treatment of herpesvirus infections
Authors: Андрєєва О.Г.(1), Муравська Л.В.(1), Дьяченко П.А.(1), Гетьман Л.І.(2), Руденко А.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України ім. Л.В. Громашевського», м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Diencephalic brain lesions of herpesvirus etiology in humans: a literature review and a clinical case (part 1)
Authors: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №4, 2020
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Differentiated Approach to the Treatment and Secondary Prevention of Asthma on the Background of Persistent Infections in Children
Authors: Чернишова О.Є.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна

"Child`s Health" 8 (76) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue