Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Вестник Ассоциации психиатров Украины» (02) 2011

Авторы: І.Я. Пінчук, к.м.н., головний позаштатний психіатр головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, головний лікар КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня № 2 м. Донецька»
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: Р. Богута 3, А. Бухановский 2, Ю. Закаль 3, К. Зеленов 1, Д. Канавин 3, Д. Катко 1, Е. Киреева 2, Ю. Корниенко 2, С. Костюченко 1, О. Кулик 3, Л. Ларионова 2, А. Мельничук 1, С. Михняк 3, А. Осадчий 1, И. Пинчук 2; (1 - Киев, 2 - Донецк, 3 - Львов)
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: Ю. Закаль, головний позаштатний спеціаліст за фахом «психіатрія», м. Львів
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: P.Y. Collins, V. Patel, S.S. Joestl, D. March, T.R. Insel, A.S. Daar; (Grand challenges in global mental health // Nature. — 2011 07 July. — 475. — 27-30)
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: Джеймс Димер, профессор кафедры детской психиатрии медицинского университета SUNY Upstate штата Нью-Йорк, США
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: П.А. Кисляк, лікар-психіатр Волинської обласної психіатричної лікарні № 2
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: А.Н. Алехин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: Ю.М. ІЛЬІНА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Нових інформаційних технологій Інституту психології імені Г.С. Костюка; І.В. ЛОТОЦЬКИЙ, асоційований експерт Дистанційного курсу розвитку «Успіх», психотерапевт проекту лабораторії Нових інформаційних технологій інституту психології імені Г.С. Костюка
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: И.А. Марценковский Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии, г. Киев
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: А.А. Самедов, Н.Н. Эльдарова, Л.А. Гасан-заде
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: А.Е. Дронов, психолог, Бучанская ИК № 85
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: С.Е. Казакова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия
Авторы: Иоганнес Мейер-Линденберг, президент Немецкого общества психиатров и неврологов (1990-е гг.)
Дата: 2012.04.11
Рубрики: Психиатрия