Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 4 (60) 2014

Від редактора
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Аутоиммунные полиэндокринные синдромы: классификация, клиника, диагностика, лечение
Авторы: Прилуцкий А.С., Прилуцкая О.А., Стрельченко Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология, Иммунология
Разделы: Клинические исследования
Структурні зміни щитоподібної залози в постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Муравйова І.М., Чикалова І.Г. - ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Структура причин бесплодия у мужчин и женщин в г. Ташкенте и Ташкентской области Республики Узбекистан по данным скрининга
Авторы: Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Ходжаева Ф.С. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності
Авторы: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Тривалість стаціонарного лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи залежно від стану компенсації вуглеводного обміну
Авторы: Безродний Б.Г., Приступюк М.О., Мартинович Л.Д. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2014.08.08
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Порівняльна оцінка ефективності препарату Еспа-карб у лікуванні хворих із гіпертиреозом
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив пробіотикотерапії на клініко-біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2
Авторы: Михальчишин Г.П., Боднар П.М., Кобиляк Н.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Роль вісцеральної жирової тканини у розвитку гормонально-метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією
Авторы: Зуєв К.О. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка ефективності комбінованої терапії хворих на синдром діабетичної стопи препаратами альфа-ліпоєвої кислоти і низькомолекулярного гепарину
Авторы: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Інциденталоми надниркових залоз: діагностика та вибір тактики ведення хворих
Авторы: Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр; Кваченюк А.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особенности функционирования щитовидной железы у беременных на фоне йододефицита
Авторы: Романенко Т.Г., Чайка О.И. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Порушення репродуктивної функції жінки на тлі дисфункції щитоподібної залози (огляд проблеми)
Авторы: Пасєчко Н.В., Гнат С.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Акушерство и гинекология, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Роль апеліну у розвитку глюкометаболічних порушень (огляд літератури та власних досліджень)
Авторы: Демиденко Г.В. - Харківський національний медичний університет МОЗ України
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лечение аналогами глюкагоноподобного пептида-1 — прорыв в терапии сахарного диабета 2-го типа
Авторы: Орленко В.Л., Зак К.П. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Дата: 2014.08.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста