Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал "Гастроэнтерология" 4 (54) 2014

До 50-річного ювілею наукової установи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Авторы: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Юбилеи
Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных хроническим рефлюкс-гастритом
Авторы: Коваленко А.Н. - ГУ «Дорожная больница» государственного предприятия «Одесская железная дорога»
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у дітей перших місяців життя
Авторы: Дмитрієва С.М. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження
Авторы: Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Кушніренко І.В., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
The role of bile acids in morphological changes оf gastric mucosa in rats
Авторы: Rudenko A.I., Mosiychuk L.M., Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of AMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією
Авторы: Свінціцький А.С. - НМУ ім. О.О. Богомольця; Соловйова Г.А. - Універсальна клініка «Оберіг»; Курик О.Г. - НМУ ім. О.О. Богомольця; ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ; Долгая Н.Є., Корендович І.В. - НМУ ім. О.О. Богомольця
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі
Авторы: Господарський І.Я., Волинець К.В., Грушко В.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту
Авторы: Діденко В.І., Кленіна І.А., Руденко А.І., Макарчук В.А., Ошмянська Н.Ю., Галінський О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Терапевтические возможности Холопланта в лечении дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии
Авторы: Звягинцева Т.Д., Гаманенко Я.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки
Авторы: Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Ягмур В.Б., Заіченко Н.Г., Гладун В.М., Попок Д.В., Плещенко М.Л., Меланич С.Л. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Мосинцева О.В. - Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпропетровськ; Слаква І.І., Бородина Л.В. - Медико-санітарна частина № 6, м. Дніпропетровськ; Полешко В.Ю. - Дорожна лікарня, м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. - Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Гепатологические аспекты метаболического синдрома и возможности патогенетического лечения
Авторы: Чернявский В.В., Сизенко А.К. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту у хворих після холецистектомії
Авторы: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Тактика и хирургическое лечение механической желтухи различной этиологии
Авторы: Ратчик В.М., Пролом Н.В., Орловский Д.В., Буренко А.Н. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis
Авторы: Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of NAMN of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Дата: 2015.01.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника и методы его коррекции
Авторы: Дорофеев А.Э., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Кирьян Е.А. - Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава; Деркач И.А., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Значення фекального кальпротектину при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку
Авторы: Абатуров О.Є., Степанова Ю.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Показники ферокінетики та регуляція метаболізму заліза у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Авторы: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Паранько Г.С., Сорочан О.В., Кленіна І.А., Петішко О.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Актуальні питання діагностики та корекції лактазної недостатності в дітей та дорослих
Авторы: Решетілов Ю.І., Редько І.І., Проценко Н.М., Кузнецова Л.П., Васильченко О.Ю., Богослав Т.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Возможность замены внутривенной формы омепразола на пероральную у пациентов с язвенным кровотечением
Авторы: Савустьяненко А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем
Авторы: Степанов Ю.М., Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Стеатоз печени и стеатогепатит —  неизбежность смешанного генеза
Авторы: Степанов Ю.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Дата: 2015.01.26
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста