Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник» 1 (17) 2015

Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II
Авторы: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина ІІ
Авторы: Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Вертеброгенний і суглобовий больовий синдром. Сучасна проблематика з позицій доказової медицини
Авторы: Колосова Т.В., Головченко Ю.І., Асауленко Є.І., Насонова Т.І. — НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Якість кісткової тканини та її мінеральна щільність у чоловіків із переломами тіл хребців
Авторы: Поворознюк В.В., Мусієнко А.С., Дзерович Н.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Экстраскелетные эффекты витамина D: роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний
Авторы: Поворознюк В.В., Резниченко Н.А., Майлян Э.А., Майлян Д.Э. — Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев; Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Болевой синдром при варикозной болезни под влиянием эндовенозной лазерной абляции
Авторы: Синяченко Ю.О., Мелеховец Ю.В. — Сумская клиника лазерной медицины, г. Сумы
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Применение препарата Депос® при лечении больных с артрозом коленных суставов
Авторы: Лоскутов А.Е., Синегубов Д.А. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Оцінка віддалених результатів хірургічного лікування хворих із протрузіями та грижами міжхребетних дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта
Авторы: Пашков О.Є., Фіщенко Я.В., Перепечай О.О., Кудрін А.П. — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Дата: 2015.05.29
Рубрики: Ревматология, Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста