Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медицина неотложных состояний

Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи
Авторы: Галушко О.А., Болюк М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2(89) 2018
Дата: 2018.04.13
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Дискусійні питання застосування манітолу у хворих на гострий інсульт (огляд літератури й власний досвід)
Авторы: Галушко О.А., Богдан А.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2(89) 2018
Дата: 2018.04.13
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія
Авторы: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Невмержицький І.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 2(89) 2018
Дата: 2018.04.12
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Профессиональные заболевания легких: статистические показатели, оценка рисков и биологические маркеры
Авторы: Бабанов С.А., Будаш Д.С.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Особливості перебігу комбінованих отруєнь «вуличним» метадоном
Авторы: Андрющенко В.В.(1), Калиш М.М.(1), Курділь Н.В.(2)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
(2) — Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Ультразвук-асистована техніка в невідкладній травматології
Авторы: Льовкін О.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Зміни показників кардіогемодинаміки в онкологічних хворих із синдромом верхньої порожнистої вени
Авторы: Пилипенко С.О.
Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Нейромедиаторные механизмы восстановления сознания у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой
Авторы: Черний В.И.(1), Андронова И.А.(2), Городник Г.А.(2), Черний Т.В.(1), Андронова М.А.(2)
(1) — Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев, Украина (2) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Можливість вивчення церебрального кровообігу за допомогою реоенцефалографії
Авторы: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
ANI-мониторинг в оценке эффективности вариантов анестезиологического обеспечения пластической хирургии носа
Авторы: Айварджи А.А., Кобеляцкий Ю.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
КУ «Днепропетровская городская клиническая больница № 8 ДОС», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Количественные изменения перфузионного индекса при различных патологических состояниях
Авторы: Курсов С.В.(1), Никонов В.В.(1), Белецкий А.В.(1), Лизогуб К.И.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(2) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Эффективность применения мультимодального обезболивания у пациентов офтальмохирургического профиля при антиглаукомных операциях
Авторы: Кобеляцкий Ю.Ю.(2), Сердюк В.Н.(1), Алексеев В.П.(1), Мынка Н.В.(1, 2), Дорофеева А.С.(1, 2)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Організація медичної допомоги при подіях із масовим ураженням людей
Авторы: Мазуренко О.В., Рощін Г.Г., Сличко І.Й.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Определения и классификации интестинальной недостаточности у взрослых
Авторы: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Гришин В.И., Базиленко Д.В., Куник Л.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Черепно-мозговая травма: интенсивная терапия, мониторинг, пороговые значения целевых показателей
Авторы: Мальцева Л.А., Гришин В.И., Базиленко Д.В., Пшенко С.О.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Роль и место декомпрессивной краниэктомии в интенсивной терапии рефрактерной внутричерепной гипертензии при тяжелой черепно-мозговой травме
Авторы: Мальцева Л.А., Сирко А.Г., Гришин В.И., Базиленко Д.В., Пшенко С.О., Островский В.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста