Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Медицина неотложных состояний

Інтенсивна терапія синдрому поліорганної недостатності при політравмі: місце екстракорпоральної гемокорекції
Авторы: Йовенко І.О., Марзан О.О., Царьов О.В., Дубина В.М., Коваленко Л.В.
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Гипонатриемия при раке мочевого пузыря (клинический случай)
Авторы: Пякшина Е.В., Гармиш О.С., Захарова Н.В., Рац И.Г., Криштафор А.А.
КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Особенности анестезиологического пособия  у роженицы со спинальной амиотрофией  Верднига — Гоффмана: клинический случай
Авторы: Клигуненко Е.Н.(1), Максимова Е.В.(2), Дудас А.Б.(2), Сединкин В.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром» ДОС», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE
Авторы: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Дидактичні основи вибору методу навчання  за модулем «Невідкладні стани»  із підготовки до ліцензованого іспиту «Крок 3»
Авторы: Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития
Авторы: Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Площенко Ю.А., Сединкин В.А., Халимончик В.В.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Кондиционирование потенциального донора
Авторы: Андреев С.И.(1), Соловьюк А.О.(2), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Роль трансплант-координатора:  беседа с семьей потенциального донора
Авторы: Андреев С.И.(1), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Рідинні та волемічні порушення у пацієнтів із різними формами гострого панкреатиту після проведення стартової інфузійної терапії
Авторы: Муризіна О.Ю.(1), Устіянович О.С.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська ШМКЛ» ДОР», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Використання епідуральної анестезії зі збереженням спонтанного дихання в онкохворих  при проведенні тривалих гінекологічних лапароскопічних втручань
Авторы: M.V. Krasnoselskiy(1), Ye.M. Krutko(1), M.V. Shulga(1), V.G. Seredenko(1), Ye.V. Shulga(2)
(1) — State Institution “Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями
Авторы: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Опыт применения имплантационных  венозных порт-систем для пациентов,  требующих длительной химиотерапии  в отделении интенсивной терапии
Авторы: Клигуненко Е.Н.(1), Баранов И.В.(2), Площенко Ю.А.(1), Новиков С.П.(2), Фролов К.Б.(2), Василишин А.В.(2), Кириллова Л.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая больница № 4» ДОС», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Вікові особливості показників референтних значень нейронспецифічної єнолази
Авторы: Клигуненко О.М., Кущ К.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Нефропротекция в оперативной урологии
Авторы: Гармиш О.С.(1), Смирнова Я.В.(1), Фомченко К.А.(1), Криштафор А.А.(2), Гармиш И.П.(2)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Опыт применения односторонней спинальной анестезии в ургентной хирургии
Авторы: Бурцев Д., Малюк Ю., Новиков С., Петрашенок Е., Кобеляцкий Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018
Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования