Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медицина неотложных состояний

Интраабдоминальная инфекция в свете последних международных рекомендаций и ее роль в развитии септической энцефалопатии
Авторы: Мальцева Л.А.(1), Мосенцев Н.Ф.(2), Лисничая В.Н.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Застосування солей літію в медицині та ознаки отруєння ними
Авторы: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Кондратюк В.Є.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Духовно-нравственные аспекты неизлечимой болезни
Авторы: Семидоцкая Ж.Д.(1), Чернякова И.А.(1), Неффа М.Ю.(2), Кармазина И.С.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Возможности применения кардиоселективных парентеральных бета-блокаторов в медицине неотложных состояний
Авторы: Никонов В.В., Соколов А.С., Киношенко Е.И.
Харьковская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Кровезаменители с газотранспортной функцией: надежды и реалии
Авторы: Усенко Л.В., Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины, г. Днепр, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 1(88) 2018
Дата: 2018.03.23
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Влияние левосимендана на состояние кровообращения и кислородного бюджета в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании
Авторы: Хартанович М.В.(1), Тодуров Б.М.(1), Хижняк А.А.(2), Волкова Ю.В.(2)
(1) — ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина
(2) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.05
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Віддалені результати хірургічного лікування хворих на нирково-клітинний рак
Авторы: Зеленський Р.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.05
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику
Авторы: Волосовець А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Стан регіонарного судинного русла при гострих ішемічних ураженнях кишечника та його морфологічні особливості
Авторы: Максименко М.В., Лобанов С.М., Тюлюкін І.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Аневризматичні субарахноїдальні крововиливи — сучасний погляд на діагностику, клініку, лікування
Авторы: Зозуля І.С., Зозуля А.І., Волосовець А.О., Камінський А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Пароксизмальний перебіг синдрому вегетативної дисфункції
Авторы: Боброва В.І.(1), Демченко А.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Нейропротекція у хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті
Авторы: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень
Авторы: Сірко А.Г.(1, 2)
(1) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Місце малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні перфоративної виразки дванадцятипалої кишки
Авторы: Тутченко М.І.(1), Слонецький Б.І.(2), Іщур В.(3), Вербицький І.В.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Про необхідність розробки системи централізованого забезпечення засобами антидотної терапії
Авторы: Іващенко О.В., Устінова Л.А., Курділь Н.В., Падалка В.М., Андрющенко В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
КЗ «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Дексмедетомідин як компонент післяопераційної аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою
Авторы: Хижняк А.А.(1), Ієвлєва В.І.(2), Волкова Ю.В.(1), Шарлай К.Ю.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова, м. Харків, Україна

Журнал «Медицина неотложных состояний» 8 (87) 2017
Дата: 2018.02.02
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования