Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Stomatology

Clinical conditions: burning mouth syndrome. What can destroy the perfect dentist’s work —  glossodynia or intolerance of alloys and materials?
Authors: Гасюк Н.В.(1), Мазур І.П.(2)
(1) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain syndrome in dental practice —  the optimal choice of pathogenetic therapy
Authors: Мазур И.П.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Monitoring of drug prescriptions by dentists during 2019–2020
Authors: Мазур І.П.(1), Супрунович І.М.(1), Стадник М.Б.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) Видавничий дім МедЕксперт, м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Management of chronic post-procedure pain in dentistry
Authors: Хайтович М.В.(1), Мазур І.П. (2)
(1) Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Monitoring of the main indicators of dental care in Ukraine for 2019
Authors: Мазур І.П.(1), Вахненко О.М.(2)
(1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Oral and General Health Том 1, №1, 2020
Date: 2020.10.24
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Research the level of sanitary knowledge of parents about prevention of dental caries of elementary school student in Uzhgorod
Authors: Mochalov Y.A. - Department of pediatric dentistry; Rozlucka G. M. - Department of psychology and pedagogics, "Uzhgorod national University"; Rozlucka V. S. - Department of pediatric dentistry
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.01.31
Categories: Stomatology
Sections: Specialist manual
Ацетилцистеїн як засіб детоксикації ендотоксемії на тлі хронічного генералізованого пародонтиту
Authors: Лук’янчук В.Д., Гордійчук Д.О. - Кафедра фармакології ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Шейман Б.С. - Український центр дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.29
Categories: Medicine of emergency, Stomatology
Sections: Clinical researches
Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці
Authors: Волосовець Т.М. - Інститут стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.28
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Specialist manual
Розподіл напружень у системі «фіксатор — кістка» при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами
Authors: Копчак А.В., Кріщук М.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery, Stomatology
Sections: Clinical researches
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Authors: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Medical and social problems of family" 4 (том 18) 2013
Date: 2014.02.06
Categories: Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Вітамін D та захворювання пародонта
Authors: Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, м. Київ; Мазур І.П., Новошицький В.Є. - НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра стоматології, м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 3 (11) 2013
Date: 2014.01.10
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Stomatology
Sections: Specialist manual